A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

Текст пісні і переклад на українську мову

I'm not ashamed of my mistakes
Я не соромлюся своїх помилок.
I walked the path I had to take
Я йшов по шляху, який був змушений прийняти,
It's made me who I am today
Це зробило мене тим, ким я є сьогодні.


This reign of hate is done.
Панування ненависті скінчилось.
We're gonna take this over now,
Зараз ми візьмемо над цим гору
And we've only just begun!
І ми тільки почали!


Here I am!
Ось я!
This is all of me,
Я тут,
I'm not hiding,
Я не переховуюсь,
I'm standing tall for all to see
Я стою з високо піднятою головою, аби всі бачили.


Here I am!
Ось я!
There is nothing bigger,
І немає нічого більшого,
Nothing brighter than a future I see.
Нічого яскравішого, ніж майбутнє, яке я бачу.


So if you find it hard to breathe
Тож, якщо тобі здається, що важко дихати,
You can put your faith in me,
Довірся мені!
I'll be the light that leads your way.
Я буду світлом, який освітить твій шлях.


We are the voice of a generation!
Ми – голос покоління!
So take your chance and don't back down!
Тож, використай свій шанс і не відступай!


Here I am!
Ось я!
This is all of me,
Я тут,
I'm not hiding,
Я не переховуюсь,
I'm standing tall for all to see
Я стою з високо піднятою головою, аби всі бачили.


Here I am!
Ось я!
There is nothing bigger,
І немає нічого більшого,
Nothing brighter than a future I see.
Нічого яскравішого, ніж майбутнє, яке я бачу.


(Take a stand!)
(Займи тверду позицію!)
(Take this chance!)
(Використай цей шанс!)
(Don't back down!)
(Не відступай!)


Here I am!
Ось я!
This is all of me,
Я тут,
I'm not hiding,
Я не переховуюсь,
I'm standing tall for all to see
Я стою з високо піднятою головою, аби всі бачили.


Here I am!
Ось я!
There is nothing bigger,
І немає нічого більшого,
Nothing brighter than a future I see.
Нічого яскравішого, ніж майбутнє, яке я бачу.


So take this chance!
Тож, використай цей шанс!
Don't back down!
Не відступай!
Take a stand!
Займи тверду позицію!
And never let them bring you down!
І ніколи не дозволяй їм зламати себе!


So take this chance!
Тож, використай цей шанс!
Don't back down!
Не відступай!
And never let them bring you down!
І ніколи не дозволяй їм зламати себе!Автор публікації: Степан Гаврилоє