A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

Текст пісні і переклад на українську мову


You say it’s all in my head
Ти кажеш, що все це в моїй голові,
And the things I think
І те, про що я думаю,
Just don’t make sense
Просто не має сенсу,
So where you been then?
Де ж ти тоді був?
Don’t go all coy
Не цурайся,
Don’t turn it round on me
Не переводь стрілки на мене,
Like it’s my fault
Начебто це моя вина,
See I can see
Я бачу цей
That look in your eyes
Твій погляд,
The one that shoots me
Той самий, що вражає мене
Each and every time
Щоразу
 
[Chorus:]
[Приспів:]
You grace me
Ти надаєш мені
With your cold shoulder
Холодний прийом,
Whenever you look at me
Кожен раз, коли ти дивишся на мене,
I wish I was her
Я б хотіла бути нею,
You shower me with words
Ти обсипаєш мене словами,
Made of knives
Ніби зробленими з ножів,
Whenever you look at me
Кожен раз, коли ти дивишся на мене,
I wish I was her
Я б хотіла бути нею,
These days when I see you
 
Коли я бачу тебе,
You make it look
Ти робиш так, що все
Like see-through
Виглядає ясним і зрозумілим,
Do tell me why
Скажи ж мені, чому
You waste our time
Ти витрачаєш наш час,
When your heart
Коли твоє серце
Ain’t admitting
Незгодне,
You’re not satisfied
Ти не задоволений,
You know I know
Ти знаєш, я знаю,
Just how you feel
Що ти відчуваєш,
I’m starting to find myself
Я починаю
Feeling that way too
Відчувати те ж сааме
 
[Chorus]
[Приспів]
 
Time and time again
Знову і знову
I play the role of fool (Just for you)
Я граю роль дурепи, (Заради тебе)
Even in the daylight
Навіть серед білого дня,
When you (I see you)
Коли ти (Я бачу)
Try to look for things (I hear)
Намагаєшся знайти щось, (Я чую)
But our eyes never find
Але наші очі ніколи не зустрічаються,
’Though I do know how you play
Хоч я і знаю твою гру
 
[Chorus] (x2)
[Приспів] (х2)

Автор публікації: MadMax


« Chasing Pavements 19 Пісні Make You Feel My Love »