A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

Текст пісні і переклад на українську мову

Chorus
Приспів
I’m Miss American Dream since I was 17
Я - Міс Американська Мрія з 17 років.
Don’t matter if I step on the scene
Не важливо, виходжу я на сцену
Or sneak away to the Philippines
Або потайки вибираюся на Філіппіни,
They still gonna put pictures of my derriere in the magazine
У журналах все одно опиняються мої фотки в ракурсі «ззаду».
You want a piece of me? [x2]
Ви хочете війни?[x2]
 
I’m Miss bad media karma
Я - в центрі уваги, і моя карма - бути жертвою ЗМІ.
Another day, another drama
Кожен день для мене - нова драма ...
Guess I can’t see the harm
Я не бачу нічого поганого в тому,
In working and being a mama
Що поєдную роботу і материнство,
And with a kid on my arm
Оскільки навіть з дитиною на руках
I’m still an exceptional earner
Отримую шалені гроші.
You want a piece of me
Ви хочете війни ...
 
Bridge
Перехід
I’m Mrs. Lifestyles of the rich and famous
Я - Місіс Образ життя багатих і знаменитих.
(You want a piece of me)
(Ви хочете війни)
I’m Mrs. Oh my God that Britney’s Shameless
Я - Місіс О Боже, ця Брітні Просто Безсоромниця.
(You want a piece of me)
(Ви хочете війни)
I’m Mrs. Extra! Extra! this just in
Я - Місіс Ще! Ще! І більше нічого.
(You want a piece of me)
(Ви хочете війни)
I’m Mrs. she’s too big now she’s too thin
Я - Місіс «Вона Товстушка, а Тепер Вона Худишка».
(You want a piece of me)
(Ви хочете війни)
 
I’m Mrs. ‘You want a piece of me?’
Я - Місіс «Ви хочете війни?»
Tryin’ and pissin’ me off
Ви мене просто дратуєте.
Well get in line with the paparazzi
Ну, що ж, приєднуйтесь до папарацці,
Who’s flippin’ me off
Що показує мені факи
Hopin’ I’ll resort to some havoc
У надії зачепити мене,
End up settlin’ in court
Щоб згодом ця гучна справа вирішувалося в суді.
Now are you sure you want a piece of me?
Ви впевнені, що хочете війни?
I’m Mrs. ‘Most likely to get on the TV for slippin’ on the streets’
Я - Місіс «Потрапила на екрани ТБ за те, що ховалася від об’єктивів на вулиці»,
When getting the groceries, no, for real..
Купуючи продукти! Ні, правда!
Are you kidding me?
Ви жартуєте наді мною?
No wonder there’s panic in the industry
Не дивно, що інфо-індустрія в паніці.
I mean, please, do you want a piece of me?
Я дуже хочу дізнатися: Ви хочете війни?
 
Bridge
Перехід
 
Chorus
Приспів
 
You want a piece of me?
Ви хочете війни?
 
Bridge [x2]
Перехід [x2]

Автор публікації: Мирон Турчин


« Gimme More Blackout Пісні Radar »