A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

Текст пісні і переклад на українську мову


I was bruised and battered, I couldn’t tell what I felt,
Я був п’яний і розбитий, не міг пояснити, що я відчуваю,
I was unrecognizable to myself,
Я сам себе не впізнавав,
I saw my reflection in a window,
Я бачив своє відображення у вікні
I didn’t know my own face,
І не впізнавав своє власне обличчя,
Oh brother, are you gonna leave me wastin’ away
Брате мій, невже ти залишиш мене загинатися
On the streets of Philadelphia?
На вулицях Філадельфії?
 
I walked the avenue ’til my legs felt like stone,
Я йшов по авеню, поки ноги мої не стали чавунними,
I heard the voices of friends vanished and gone,
Я чув голоси друзів, що зникли, пішли,
At night I could hear the blood in my veins,
Вночі я навіть чув, як кров біжить по моїм венам,
Black and whispering as the rain
Чорна та схожа на шепіт дощу
On the streets of Philadelphia
На вулицях Філадельфії
 
Ain’t no angel gonna greet me,
І мене не привітає ангел,
It’s just you and I, my friend,
Тут лише ти і я, друже мій,
My clothes don’t fit me no more,
Мій одяг більше не по мені,
I walked a thousand miles
Я пройшов тисячі миль,
Just to slip this skin
Щоб скинути цю шкіру
 
The night has fallen, I’m lyin’ awake,
Настала ніч, я лежу без сну,
I can feel myself fading away,
Відчуваю, що повільно розчиняюсь,
So receive me, brother, with your faithless kiss,
Зустрінь мене, брате мій, віроломним поцілунком,
Or will we leave each other alone like this
Або ж ми залишимо один одного на самоті,
On the streets of Philadelphia?
Як тепер, на вулицях Філадельфії?

Автор публікації: Розалія Прудка


Bruce Springsteen Greatest Hits Пісні Born in the U.S.A. »