A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

Текст пісні і переклад на українську мову

I must have dreamed a thousand dreams
Мабуть, мені снились тисячі снів
Been haunted by a million screams
В яких мене переслідували мільйони криків.
But I can hear the marching feet
Але я чую маршируючі кроки;
They're moving into the street
Вони доносяться з вулиці.


Now, did you read the news today?
Тепер, чи ви читали сьогоднішні новини?
They say the danger has gone away
В них йдеться про те, що небезпека позаду.
But I can see the fire's still alight
Та я бачу, що вогні досі горять;
They're burning into the night
Вони палають вночі.


There's too many men, too many people
Занадто багато людей, занадто багато народу,
Making too many problems
Створюють занадто багато проблем.
And there's not much love to go around
Любов більше не охоплює цей край.
Can't you see this is a land of confusion?
Хіба ви не бачите, що це Земля Збентеження?


This is the world we live in
Це – світ, в якому ми живемо
And these are the hands we're given
І це – руки, що ми отримали.
Use them and let's start trying
Використайте їх і давайте спробуємо
To make it a place worth living in
Перетворити це місце на те, в якому варто жити.


Oh, superman, where are you now?
О, Супермене, де ти зараз,
When everything's gone wrong somehow?
Коли все пішло якось не так?
The men of steel, these men of power
Залізні люди, наділені владою,
Are losing control by the hour
З кожною годиною все більше втрачають контроль.


This is the time, this is the place
Зараз саме той час, це те саме місце,
So we look for the future
Тож ми вишукуємо майбутнє,
But there's not much love to go around
Але любов більше не охоплює цей край.
Tell me why this is a land of confusion
Скажіть же мені, чому це Земля Збентеження?


This is the world we live in
Це – світ, в якому ми живемо
And these are the hands we're given
І це – руки, що ми отримали.
Use them and let's start trying
Використайте їх і давайте спробуємо
To make it a place worth living in
Перетворити це місце на те, в якому варто жити.


I remember long ago
Я пам'ятаю часи,
When the sun was shining
Коли світило сонце
And all the stars were bright all through the night
І всі зірки були яскравими всю ніч;
In the wake of this madness, as I held you tight
Слідом за цим божевіллям, я міцно обіймав тебе.
So long ago...
Це було так давно...


I won't be coming home tonight
Цієї ночі я не хочу повертатись додому,
My generation will put it right
Моє покоління зрозуміє все правильно.
We're not just making promises
Ми не даватимемо порожніх обіцянок,
That we know we'll never keep
Яких не дотримаємо.


There's too many men, too many people
Занадто багато людей, занадто багато народу,
Making too many problems
Створюють занадто багато проблем.
And there's not much love to go round
Любов більше не охоплює цей край.
Can't you see this is a land of confusion?
Хіба ви не бачите, що це Земля Збентеження?


Now, this is the world we live in
Зараз це – світ, в якому ми живемо
And these are the hands we're given
І це – руки, що ми отримали.
Use them and let's start trying
Використайте їх і давайте спробуємо
To make it a place worth fighting for
Перетворити це місце на те, заради якого варто боротись.


This is the world we live in
Це – світ, в якому ми живемо
And these are the names we're given
І це – імена, які ми отримали.
Stand up and let's start showing
Встаньте і вкажіть
Just where our lives are going to
В якому напрямку мають рухатись наші життя.Автор публікації: Степан Гаврилоє


« Decadence Ten Thousand Fists Пісні