A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

Текст пісні і переклад на українську мову

Fate is so unkind
Зараз я мав би знати, що
Now I should have known
Доля така жорстока,
Blind leading the blind
Сліпий веде сліпого.
Reaping what I’ve sow
Пожинаю плоди того, що я посіяв,
If it all amounts to nothing
І якщо все це нічого не варте
Then why,
Тоді чому,
Why am I standing in this line?
Чому я стою в цій черзі?


Hell is still overburdened
Пекло досі переповнене,
I must stand and wait in line
Я повинен стояти і чекати в черзі.
I may never know for certain when will be my time
Я мабуть ніколи не дізнаюсь, коли настане мій час.
How was I considered evil?
Як я виявився злом?
Pleasures taken in this life
Задоволення, що я отримав в цьому житті…
Someone granted me reprieval
Хтось відстрочив мій вирок,
Decades spent in strife
Десятиліття проходять в боротьбі.


Led to nothing
Нічого не досягнув.
Repeat it in my mind
Знов повторюю подумки, що
Led to nothing
Нічого не досягнув.
If only I was born another time
Якби я тільки народився в інший час.


Hell is still overburdened
Пекло досі переповнене,
I must stand and wait in line
Я повинен стояти і чекати в черзі.
Hell is still overburdened
Пекло досі переповнене,
How have I been so determined malign?
Чому виявилось, що я такий поганий?


It’s the closing of the curtain
Час опускати завісу
In the play that was my life
У п’єсі мого життя,
Countless chapters left unopened
Незліченні глави якого залишились невідкритими.
Tragedies inside
Переживаючи трагедію всередині,
I was fighting for a reason
Я боровся, тому що
Holy blessed homicide
Святі благословляли вбивство.
Seems I have committed treason
Здається я зрадив всьому
All I’ve sacrificed
Чим пожертвував.


Led to nothing
Нічого не досягнув.
Repeat it in my mind
Знов повторюю подумки, що
Led to nothing
Нічого не досягнув.
If only I was born another time
Якби я тільки народився в інший час.


Hell is still overburdened
Пекло досі переповнене,
I must stand and wait in line
Я повинен стояти і чекати в черзі.
Hell is still overburdened
Пекло досі переповнене,
How have I been so determined malign?
Чому виявилось, що я такий поганий?
Hell is still overburdened
Пекло досі переповнене,
I must stand and wait in line
Я повинен стояти і чекати в черзі.
Hell is still overburdened
Пекло досі переповнене,
How have I been so determined malign?
Чому виявилось, що я такий поганий?


Fate is so unkind
Зараз я мав би знати, що
Now I should have known
Доля така жорстока,
Blind leading the blind
Сліпий веде сліпого.
Reaping what I’ve sown
Пожинаю плоди того, що я посіяв,
If it all amounts to nothing
І якщо все це нічого не варте
Why, then, am I standing in this line?
Чому тоді я стою в цій черзі?


Hell is still overburdened
Пекло досі переповнене,
I must stand and wait in line
Я повинен стояти і чекати в черзі.
Hell is still overburdened
Пекло досі переповнене,
How have I been so determined malign?
Чому виявилось, що я такий поганий?
Hell is still overburdened
Пекло досі переповнене,
I must stand and wait in line
Я повинен стояти і чекати в черзі.
Hell is still overburdened
Пекло досі переповнене,
How have I been so determined malign?
Чому виявилось, що я такий поганий?

Автор публікації: Степан Гаврилоє


« Stricken Ten Thousand Fists Пісні Decadence »