A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

Текст пісні і переклад на українську мову

Another mission, the powers have called me away
Чергова місія, сили кличуть мене в дорогу,
Another time to carry the colors again
Знову час нести знамена.
My motivation, an oath I’ve sworn to defend
Моя мотивація – клятва, присяга захищати,
To win the honor of coming back home again
Аби перемогти і з честю повернутися додому.


No explanation will matter after we begin
Пояснення не буде мати значення після того, як ми почнемо,
Unlock the dark destroyer that’s buried within
Випустимо темного руйнівника, що всередині.
My true vocation and now my unfortunate friend
Це моє справжнє покликання, і зараз, мій нещасний друже,
You will discover a war you’re unable to win
Ти збагнеш, що не переможеш у війні.


I’ll have you know
Я дам тобі зрозуміти,
That I’ve become
Що я став


Indestructible
Непереможним,
Determination that is incorruptible
Непідкупна рішучість!
From the other side, a terror to behold
З іншого боку – споглядай жах,
Annihilation will be unavoidable
Бо винищення настане неминуче.


Every broken enemy will know
Кожен розбитий ворог взнає,
That their opponent had to be invincible
Що його супротивник був нездоланним
Take a last look around while you’re alive
Озернись навколо, доки ще живий, –
I’m an indestructible master of war!
Я непереможний майстер війни!


Another reason, another cause for me to fight
Черговий виклик, інша причина для мене, щоб боротися,
Another fuse uncovered now, for me to light
Інший запал, який я маю підпалити.
My dedication to all that I’ve sworn to protect
Моя відданість всьому, що я поклявся захищати,
I carry out my orders without a regret
Я виконую накази без жалю.


My declaration embedded deep under my skin
Моя декларація проникла мені глибоко під шкіру
A permanent reminder of how it began
І постійно нагадує мені як все почалось.
No hesitation when I am commanded to strike
Жодних сумнівів, коли мені наказують атакувати.
You need to know that you’re in for the fight of your life
Ти маєш знати, що зараз береш участь у битві за своє життя.


You will be shown
Тобі буде показано
How I’ve become
Як я став


Indestructible
Непереможним,
Determination that is incorruptible
Непідкупна рішучість!
From the other side, a terror to behold
З іншого боку – споглядай жах,
Annihilation will be unavoidable
Бо винищення настане неминуче.


Every broken enemy will know
Кожен розбитий ворог взнає,
That their opponent had to be invincible
Що його супротивник був нездоланним
Take a last look around while you’re alive
Озернись навколо, доки ще живий, –
I’m an indestructible master of war!
Я непереможний майстер війни!


I’m indestructible
Я – непереможний,
Determination that is incorruptible
Непідкупна рішучість!
From the other side, a terror to behold
З іншого боку – споглядай жах,
Annihilation will be unavoidable
Бо винищення настане неминуче.


Every broken enemy will know
Кожен розбитий ворог взнає,
That their opponent had to be invincible
Що його супротивник був нездоланним
Take a last look around while you’re alive
Озернись навколо, доки ще живий, –
I am indestructible
Я непереможний,


Indestructible
Непереможний,
Determination that is incorruptible
Непідкупна рішучість!
From the other side, a terror to behold
З іншого боку – споглядай жах,
Annihilation will be unavoidable
Бо винищення настане неминуче.


Every broken enemy will know
Кожен розбитий ворог взнає,
That their opponent had to be invincible
Що його супротивник був нездоланним
Take a last look around while you’re alive
Озернись навколо, доки ще живий, –
I’m an indestructible master of war!
Я непереможний майстер війни!Автор публікації: Степан Гаврилоє


Indestructible Пісні Inside the Fire »