A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

Текст пісні і переклад на українську мову

We don't want them, we want everything
Вони нам не потрібні, ми хочемо все.
And we've stolen in this suffering
І ми прокрались в цю муку
And we've told them to want everything
І ми сказали їм бажати всього,
But use caution in what you believe
Але бути обережними з тим, у що вони вірять.


And the haunted deny everything
І примари все заперечують,
Controlling in this suffering
Заправляють всім у цьому стражданні.
When they're broken and lost everything
Коли вони розбиті і втратили все,
They're so much easier to lead
Їх простіше контролювати.


Take their hope away
Забери в них надію,
Take their life away
Забери у них життя.
Leave them nothing
Покинь їх, не залишивши
Left inside
Всередині нічого.


When your own have died, when there's no more pride
Коли твоя особистість загинула, коли гордості більше не залишилось,
When your soul is frozen, is that enough?
Коли твоя душа стала холодною, чи цього достатньо?
When your heart is broken a thousand times
Коли твоє серце розбивається тисячі разів
With every moment, is that enough?
Кожної миті, чи достатньо цього?


Without warning, we take everything
Без попередження, ми забираємо все,
Undaunted in this suffering
У цій муці – ми безстрашні.
The dark forces surround everything
Темні сили оточують все,
Make it impossible to see
Нічого не розгледіти.


Take their hope away
Забери в них надію,
Take their life away
Забери у них життя.
Leave them nothing
Покинь їх, не залишивши
Left inside
Всередині нічого.


When your own have died, when there's no more pride
Коли твоя особистість загинула, коли гордості більше не залишилось,
When your soul is frozen, is that enough?
Коли твоя душа стала холодною, чи цього достатньо?
When your heart is broken a thousand times
Коли твоє серце розбивається тисячі разів
With every moment, is that enough?
Кожної миті, чи достатньо цього?


Haven't they suffered enough now?
Хіба вони ще не достатньо настраждались?
Haven't we suffered enough now?
Хіба ми ще не достатньо настраждались?
Haven't they suffered enough now?
Хіба вони ще не достатньо настраждались?
The damage more than they can bear
Ушкоджень більше, ніж вони можуть витримати.


Haven't they suffered enough now?
Хіба вони ще не достатньо настраждались?
Haven't we suffered enough now?
Хіба ми ще не достатньо настраждались?
Haven't they suffered enough now?
Хіба вони ще не достатньо настраждались?
The damage more than I can bear
Ушкоджень більше, ніж я можу витримати.


Did they even have a reason why
Чи є в них причина, через яку
Countless sons and daughters had to die?
Незліченні сини і дочки мали померти?
Can you even comprehend the pain?
Чи можеш ти зрозуміти біль?
Tell me when your
Скажи мені, коли твоя


Own have died, when there's no more pride
Особистість загинула, коли гордості більше не залишилось,
When your soul is frozen, is that enough?
Коли твоя душа стала холодною, чи цього достатньо?
When your heart is broken a thousand times
Коли твоє серце розбивається тисячі разів
With every moment, is that enough?
Кожної миті, чи достатньо цього?


When your own have died (Own have died)
Коли твоя особистість загинула (Особистість загинула),
When there's no more pride (No more pride)
Коли гордості більше не залишилось (Гордості більше не залишилось),
When your soul is frozen, is that enough? (Is that enough?)
Коли твоя душа стала холодною, чи цього достатньо? (Чи достатньо цього?)
When your heart is broken a thousand times (A thousand times)
Коли твоє серце розбивається тисячі разів (Тисячі разів)
With every moment, is that enough?
Кожної миті, чи достатньо цього?Автор публікації: Степан Гаврилоє


« Haunted Indestructible Пісні Torn »