A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

Текст пісні і переклад на українську мову

Are you ready?
Ти готовий?


Get up, get up
Вставай, вставай!
Get up, get up
Вставай, вставай!
Get up, get up
Вставай, вставай!


Get up, get up
Вставай, вставай!
Get up, get up
Вставай, вставай!
Get up, get up
Вставай, вставай!


Well, are you ready now
Ну, тепер ти готовий
For the revolution
До революції?
For too long your power has been taken away
Занадто довго у тебе було відібрано твою силу…
It’s been taken away
Було відібрано.
Does your heart feel heavy now
Зараз ти відчуваєш важкість на серці, чи не так?
Savor the solution
Насолоджуйся рішенням!
Take those mental shackles off and throw them away
Зніми ці психічні кайдани і викинь їх геть;
You’ve got to get them out of your mind
Ти повинен вирвати їх зі свого розуму.
Don’t you let their vision leave you blind
Не дозволяй осліпити себе їхньою точкою зору.


Moving steady now
Тепер рухайся стійко –
It’s a revelation
Це одкровення.
For so long your focus has been taken away
Так довго твоя увага була відвернута…
Now you’re breaking away
Тепер ти прориваєшся.
They may think they know you, but
Вони можуть думати, що знають тебе, але
Here’s an education
Ось виховання!
No, they can’t control you
Ні, вони не можуть контролювати тебе.
Once you’ve broken away
Як тільки ти прорвешся,
They’re done patrolling your mind
Вони перестануть контролювати твій розум.


When they’re searching for you, they will find
Коли вони шукатимуть тебе, вони знайдуть
A force they aren’t ready for
Силу, до якої вони не готові.


(Are you ready)
(Ти готовий?)
They aren’t ready for you to be strong
Вони не готові до того, що ти будеш сильним;
(Are you ready)
(Ти готовий?)
They aren’t ready for you to prove them wrong
Вони не готові до того, що ти доведеш їх неправоту.
(Are you ready)
(Ти готовий?)
They aren’t ready for you to be turned into someone
Вони не готові до того, що ти перетворишся на когось,
Who cannot be preyed upon
Хто не може бути завойованим.


That’s enough already now
Зараз цього вже досить;
You don’t want to take it
Ти не бажаєш прийняти це.
All your reservations have been taken away
Всі твої застереження були забрані,
They’ve been taken away
Їх забрали.
So you think you’re ready now
Отже, ти думаєш, що тепер готовий
For the revolution
Для революції.
Yeah, they can’t control you
Так, вони не можуть контролювати тебе!
Once you’ve broken away
Як тільки ти прорвешся,
You’ve got to get them out of your mind
Ти повинен викинути їх зі свого розуму.


When they stand before you they will find
Коли вони стоятимуть перед тобою, вони дізнаються
A force they aren’t ready for
Про силу, до якої вони не готові.


(Are you ready)
(Ти готовий?)
They aren’t ready for you to be strong
Вони не готові до того, що ти будеш сильним;
(Are you ready)
(Ти готовий?)
They aren’t ready for you to prove them wrong
Вони не готові до того, що ти доведеш їх неправоту.
(Are you ready)
(Ти готовий?)
They aren’t ready for you to turned into someone
Вони не готові до того, що ти перетворишся на когось,
Who cannot be preyed upon
Хто не може бути завойованим.


(Are you ready)
(Ти готовий?)


You’ve got to get them out of your mind
Ти повинен викинути їх зі свого розуму.
When they stand before us they will find
Коли вони стоятимуть перед нами, вони дізнаються
A force they aren’t ready for
Про силу, до якої вони не готові.


(Are you ready)
(Ти готовий?)
They aren’t ready for you to be strong
Вони не готові до того, що ти будеш сильним;
(Are you ready)
(Ти готовий?)
They aren’t ready for you to prove them wrong
Вони не готові до того, що ти доведеш їх неправоту.
(Are you ready)
(Ти готовий?)
They aren’t ready for you to turned into someone
Вони не готові до того, що ти перетворишся на когось,
Who cannot be preyed upon
Хто не може бути завойованим.


(Are you ready)
(Ти готовий?)
They aren’t ready for us to be strong
Вони не готові до того, що ми будемо сильними;
(Are you ready)
(Ти готовий?)
They aren’t ready for us to prove them wrong
Вони не готові до того, що ми доведемо їх неправоту.
(Are you ready)
(Ти готовий?)
They aren’t ready to be turned to people who cannot be preyed upon
Вони не готові звертатися до людей, яких неможливо завоювати.


Are you ready?
Ти готовий?
Are you ready?
Ти готовий?
Are you ready?
Ти готовий?
We cannot be preyed upon
Ми не можемо бути завойованими!


Are you ready?
Ти готовий?
Are you ready?
Ти готовий?
Are you ready?
Ти готовий?Автор публікації: Степан Гаврилоє


Evolution Пісні A Reason to Fight »