A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

Текст пісні і переклад на українську мову

Loving can hurt, loving can hurt sometimes
Любов може поранити, іноді любов приносить біль,
But it’s the only thing that I know.
Але по-іншому для мене і не буває.
When it gets hard, you know it can get hard sometimes
Коли стає занадто важко, знаєш, часом може бути занадто важко, -
It’s the only thing that makes us feel alive
Тільки любов і змушує нас відчути себе живими.
 
We keep this love in a photograph
І ми зберігаємо цю любов на фотографії,
We made these memories for ourselves
Ми залишили ці спогади для самих себе,
Where our eyes are never closing
Ті моменти, коли наші очі були широко розкриті,
Our hearts were never broken
Наші серця ще не були розбиті,
And time’s forever frozen, still
І час немов назавжди застиг
 
So you can keep me
І так ти можеш зберігати мене
Inside the pocket of your ripped jeans
У кишені своїх рваних джинсів,
Holding me close until our eyes meet
Міцно тримати мене, поки наші погляди не зустрінуться,
You won’t ever be alone, wait for me to come home
І ти ніколи не будеш самотня, дочекайся лише, коли я повернуся додому.
 
Loving can heal, loving can mend your soul
Любов може заліковувати рани, любові під силу зцілити твою душу,
And it’s the only thing that I know.
І по-іншому для мене і не буває.
I swear it will get easier, remember that with every piece of ya
Я клянуся, що з часом стане легше, пам’ятай це кожною частинкою себе,
And it’s the only thing to take with us when we die
Тому що саме це ми і заберемо з собою в могилу.
 
We keep this love in a photograph
Ми зберігаємо цю любов на фотографії,
We made these memories for ourselves
Ми залишили ці спогади для самих себе,
Where our eyes are never closing
Ті моменти, коли наші очі були широко розкриті,
Our hearts were never broken
Наші серця ще не були розбиті,
And time’s forever frozen, still
І час немов назавжди застиг
 
So you can keep me
І так ти можеш зберігати мене
Inside the pocket of your ripped jeans
У кишені своїх рваних джинсів,
Holding me close until our eyes meet
Міцно тримати мене, поки наші погляди не зустрінуться,
You won’t ever be alone
Ти ніколи не будеш самотня
 
And if you hurt me
І якщо ти раниш мене,
That’s okay baby, there’ll be worse things.
Це нічого, мила, може бути й гірше.
Inside these pages you just hold me
Але на цих фотографіях ти просто обійми мене,
And I won’t ever let you go,
І я ніколи тебе не відпущу,
Wait for me to come home,
Тільки дочекайся, коли я повернуся додому,
Wait for me to come home,
Тільки дочекайся, коли я повернуся додому,
Wait for me to come home,
Тільки дочекайся, коли я повернуся додому,
Wait for me to come home
Тільки дочекайся, коли я повернуся додому
 
You can keep me
І так ти зможеш зберігати мене
Inside the necklace you bought when you were sixteen
Всередині свого кулона, який ти купила ще в шістнадцять,
Next to your heartbeat where I should be
Ближче до свого серця, там, де я і повинен бути,
Keep it deep within your soul
Бережи глибоко в своїй душі.
 
And if you hurt me
І якщо ти раниш мене,
That’s okay baby, there’ll be worse things
Це нічого, мила, може бути й гірше.
Inside these pages you just hold me
Але на цих фотографіях ти просто обійми мене,
And I won’t ever let you go
І я ніколи тебе не відпущу
 
When I’m going, I will remember how you kissed me
І коли я буду йти, то згадаю те, як ти цілувала мене
Under the lamppost back on Sixth street
Під тим ліхтарним стовпом на Шостій вулиці,
Hearing you whisper through the phone
Я буду слухати твій шепіт по телефону,
Wait for me to come home
А ти тільки дочекайся, коли я повернуся додому.

Автор публікації: MarCO


« I'm a Mess x Пісні Bloodstream »