A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

Текст пісні і переклад на українську мову

I’ve been looking in the mirror for so long
Я так довго дивилась у дзеркало,
That I’ve come to believe my soul’s on the other side.
Що почала вірити в те, що душа моя знаходиться по іншу сторону.
All the little pieces falling, shatter.
Всі маленькі шматочки падають, руйнуються.
Shards of me,
Клаптики мене,
Too sharp to put back together.
Занадто гострі, аби зібрати їх назад докупи.
Too small to matter,
Занадто маленькі, щоб щось означати,
But big enough to cut me into so many little pieces.
Але досить великі, щоб розрізати мене на багато маленьких шматочків.
If I try to touch her,
І якщо я спробую доторкнутись до неї,
And I bleed,
То я кровоточитиму,
I bleed,
Я стікатиму кров’ю,
And I breathe,
І я не дихаю,
I breathe no more.
Я більше не дихаю.


Take a breath and I try to draw from my spirits well.
Роблю вдих і намагаюсь черпнути сил зі своєї душі.
Yet again you refuse to drink like a stubborn child.
Тим не менш, ти знову відмовляєшся пити, наче вперта дитина.
Lie to me,
Збреши мені,
Convince me that I’ve been sick forever.
Переконай мене, що я завжди була хвора.
And all of this
І все це
Will make sense when I get better.
Матиме сенс, коли мені стане краще.
But I know the difference
Але я знаю різницю
Between myself and my reflection.
Між мною і моїм відображенням.
I just can’t help but to wonder
Я просто не можу допомогти, та мені цікаво,
Which of us do you love.
Кого з нас ти кохаєш.


So I bleed,
Так що я кровоточу,
I bleed,
Я стікаю кров’ю,
And I breathe,
І я не дихаю,
I breathe no...
Не дихаю... ні,
Bleed,
Кровоточу,
I bleed,
Я стікаю кров’ю,
And I breathe,
І я не дихаю,
I breathe,
Я не дихаю,
I breathe no more.
Я більше не дихаю.Автор публікації: Степан Гаврилоє


« Farther Away Anywhere but Home Пісні My Immortal »