A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #


Текст пісні і переклад на українську мову

I can't change who I am
Я не можу змінити те, ким я є,


Out on your own
На власний розсуд,
Cold and alone again
Знову холодна й самотня.
Can this be what you really wanted, baby?
Чи може це бути тим, чого ти насправді хотів, малий?
Now that you’re gone
Тепер, коли ти пішов,
I feel like myself again
Я знову почуваюсь собою.
Grieving the things I can’t repair and willing
Оплакую те, що вже не виправити і бажаю, аби ти


(Lacrimosa)
(Lacrimosa)
To let you blame it on me (Dies illa)
Звинувачував в усьому мене (Dies illa)
And set your guilt free (Lacrimosa)
І звільнився від почуття провини. (Lacrimosa)
I don’t want to hold you back now, love
Тепер я не хочу повертати тебе, кохання моє.


I can’t change who I am
Я не можу змінити те, ким я є,
Not this time, I won’t lie to keep you near me
Ні, цього разу я не брехатиму, аби утримати тебе поруч із собою.
And in this short life,
І в цьому короткому житті
There’s no time to waste on giving up
Не варто марнувати часу даремно.
My love wasn’t enough
Мого кохання було недостатньо…


(Ahhhh)
(О-о-о-о-о)
To let you blame it on me
Звинувачував в усьому мене
And set your guilt free
І звільнився від почуття провини.
I don’t want to hold you back now, love
Тепер я не хочу повертати тебе, кохання моє.


Ahhhhh oohhhhhh ahhhhhh
О-о-о о-о-о о-о-оАвтор публікації: Степан Гаврилоє


« My Heart Is Broken (Synthesis) Synthesis Пісні End Of The Dream (Synthesis) »