A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

Текст пісні і переклад на українську мову


When light goes down, I see no reason for you to cry.
Коли гасне світло, тобі нема чого плакати.
We’ve been through this before
Адже з нами вже бувало таке
In every time, in every season,
Кожен раз, в будь-який час -
God knows I’ve tried
Одному Богу відомо, як я старався,
So please don’t ask for more.
Тому не проси про більше
 
Can’t you see it in my eyes
Невже ти не бачиш цього в моїх очах -
This might be our last goodbye
Це може стати нашим останнім "Прощай"
 
Carrie, carrie, things they change my friend
Керрі, Керрі, все змінюється, мій друже
Carrie, carrie, maybe we’ll meet again
Керрі, Керрі, можливо, ми ще зустрінемося
 
I read your mind, with no intentions
Я читаю твої думки без єдиного наміру
Of being unkind, I wish I could explain
Заподіяти тобі біль, як би я хотів пояснити
It all takes time, a whole lot of patience
Все це вимагає часу, великого терпіння
If it’s a crime, how come I feel no pain.
Якщо це злочин - чому я не відчуваю болю?
 
Can’t you see it in my eyes
Невже ти не бачиш цього в моїх очах -
This might be our last goodbye
Це може стати нашим останнім "Прощай"
 
Carrie, carrie, things they change my friend
Керрі, Керрі, все змінюється, мій друже
Carrie, carrie, maybe we’ll meet again
Керрі, Керрі, можливо, ми ще зустрінемося

Автор публікації: Оля Smart


« The Final Countdown Rock the Night Пісні