A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

Текст пісні і переклад на українську мову

There’s talk on the street; it sounds so familiar
Розмови на вулиці, це звучить так знайомо.
Great expectations, everybody’s watching you
Великі очікування, всі дивляться на тебе.
People you meet,
Здається, що всі люди, яких ти зустрічаєш,
they all seem to know you
Знають тебе.
Even your old friends treat you
Навіть твої старі друзі звертаються з тобою,
like you’re something new
Наче ти хтось новий.
 
Johnny come lately, the new kid in town
Джонні, який приїхав недавно, новий хлопчина в місті.
Everybody loves you, so don’t let them down
Усі люблять тебе, тому не підводь їх.
 
You look in her eyes; the music begins to play
Ти дивишся в її очі, музика починає грати.
Hopeless romantics, here we go again
Безнадійні романтики, і все починається знову.
But after awhile,
Але через деякий час
you’re lookin’ the other way
Ти дивишся в іншу сторону.
It’s those restless hearts
Це ті неспокійні серця,
that never mend
Яких ніколи не виправити.
 
Johnny come lately, the new kid in town
Джонні, який приїхав недавно, новий хлопчина в місті.
Will she still love you
Буде вона як і раніше любити тебе,
when you’re not around?
Коли тебе немає поруч?
 
There’s so many things you should have told her,
Так багато всього ти повинен їй сказати,
but night after night you’re willing to hold her,
Але вечір за вечором ти хочеш обіймати її,
Just hold her, tears on your shoulder
Просто обіймати її, сльози на твоєму плечі.
 
There’s talk on the street, it’s there
Розмови на вулиці - це, щоб
to remind you, that it doesn’t really matter
Нагадати тобі, що не має значення
which side you’re on.
На чиєму ти боці.
You’re walking away and they’re talking behind you
Ти йдеш і вони розмовляють за твоєю спиною.
They will never forget you
Вони ніколи не забудуть тебе
’til somebody new comes along
Поки не прийде хтось новий.
 
Where you been lately?
Де ти був останнім часом?
There’s a new kid in town
Нова дитина в місті.
Everybody loves him, don’t they?
Усі люблять його, хіба не так?
Now he’s holding her, and you’re still around
Зараз він обіймає її, а ти все ще поруч.
Oh, my, my
О, Боже мій!
There’s a new kid in town
Новий хлопчина в місті.
just another new kid in town
Ще одна новиа дитина в місті.
 
Everybody’s talking ’bout the new kid in town,
Всі говорять про нову дитину в місті.
Everybody’s walking’ like the new kid in town
Всі ходять, як новий хлопчина в місті.
There’s a new kid in town
Нова дитина в місті.
I don’t want to hear it
Я не хочу чути цього.
There’s a new kid in town
Нова дитина в місті.
I don’t want to hear it
Я не хочу чути цього.
There’s a new kid in town
Нова дитина в місті.
There’s a new kid in town
Нова дитина в місті.
There’s a new kid in town
Новий хлопчина в місті.
Everybody’s talking
Всі говорять ...
There’s a new kid in town
Нова дитина в місті.
people started walking
Люди почали ходити ...
There’s a new kid in town
Нова дитина в місті.
There’s a new kid in town
Новий хлопчина в місті ...

Автор публікації: Флора Талаєва

Інші переклади


« Hotel California Hotel California Пісні