A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

Текст пісні і переклад на українську мову

I’ll Remember
Я пам’ятатиму


Say good-bye
Прощаюся
To not knowing when
З незнанням того, коли
The truth in my whole life began
Почалася правда в моєму житті.
Say good-bye
Прощаюся
To not knowing how to cry
З невмінням плакати.
You taught me that
Ти навчив мене цьому.


And I'll remember
І я пам’ятатиму
The strength that you gave me
Ту силу, яку ти мені дав.
Now that I'm standing on my own
Тепер я лишаюся сама по собі.
I'll remember
Я пам’ятатиму
The way that you saved me
Те, як ти врятував мене.
I'll remember
Я буду пам’ятати.


Inside
Всередині
I was a child
Я була дитиною,
That could not mend a broken wing
Яка не могла вилікувати зламане крило.
Outside
Зовні
I looked for a way
Я шукала спосіб
To teach my heart to sing
Навчити своє серце співати.


And I'll remember
І я пам’ятатиму
The love that you gave me
Любов, яку ти мені подарував.
Now that I'm standing on my own
Тепер я лишаюся сама по собі.
I'll remember
І я пам’ятатиму
The way that you changed me
Те, як ти змінив мене.
I'll remember
Я буду пам’ятати.


I learned
Я навчилася
To let go
Відпускати
Of the illusion that we can possess
Ілюзію, що ми можемо чимось володіти.
I learned
Я навчилася
To let go
Відпускати.
I travel in stillness
Я мандрую в тиші.


And I'll remember happiness
І я буду пам'ятати щастя.
I'll remember (I'll remember)
Я пам’ятатиму (я пам’ятатиму).
(I'll remember)
(Я пам’ятатиму)


And I'll remember
І я пам’ятатиму
The love that you gave me
Любов, яку ти мені подарував.
Now that I'm standing on my own
Тепер я лишаюся сама по собі.
I'll remember
І я пам’ятатиму
The way that you changed me
Те, як ти змінив мене.
I'll remember
Я буду пам’ятати.

x3
No, I've never been afraid to cry
Ні, я ніколи не боялася плакати,
Now I finally have a reason why
Тепер у мене нарешті є причина для цього.
I'll remember (I'll remember)
Я пам’ятатиму (я пам’ятатиму).

Автор публікації: Fleur_Noire