A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #


Текст пісні і переклад на українську мову

Last day of the rest of my life
Якби ж я знав,
I wish I would've known,
Що це буде останнім днем мого життя,
Cause I'd have kissed my mama goodbye
Я б поцілував свою маму на прощання.
I didn't tell her that I loved her, how much I cared
Я не сказав їй, що любив її, наскільки вона дорога мені.
Or thank my pops for all the talks and all the wisdom he shared
І не подякував батьку за всі розмови і мудрість, якою він поділився.
Unaware, I just did what I always do
Ні про що не підозрюючи, я просто зробив те, що і зазвичай
Everyday, the same routine, before I skate off to school
Кожен день, та ж процедура, перш ніж прокататись до школи.
But, who knew that this day wasn't like the rest?
Але хто ж знав, що цей день не буде схожим на всі інші?
Instead of taking a test, I took two to the chest
Замість того, щоб писати контрольну, я отримав два постріли в груди.


Call me blind but I didn't see it coming
Можете звати мене сліпим, та я не бачив наближення цього;
Everybody was running, but I couldn't hear nothing
Всі тікали, та я нічого не чув.
Except, gun blasts it happened so fast
Випадок, звук пострілів, все сталось так швидко…
I didn't really know this kid though I sit by him in class
Насправді я навіть не знав цього хлопця, хоч навчався з ним в одному класі.
Maybe this kid was reaching out for love
Можливо цьому хлопцю просто не вистачало любові,
Or maybe for a moment he forgot who he was
Або, можливо, на якусь мить, він забув ким він був,
Or maybe this kid just wanted to be hugged
Або, можливо, цей хлопець просто хотів, щоб його обійняли.
Whatever it was, I know it's because
Як би там не було, я знаю, що це тому, що…


We are, We are, the youth of the nation
Ми, ми – молодь нації,
We are, We are, the youth of the nation
Ми, ми – молодь нації,
We are, We are, the youth of the nation
Ми, ми – молодь нації,
We are, We are, the youth of the nation
Ми, ми – молодь нації.


Little Suzy, she was only twelve
Маленька Сьюзі, їй було тільки дванадцять.
She was given the world with every chance to excel
У неї були всі шанси відзначитись у житті.
Hang with the boys and hear the stories they tell
Зависала з хлопцями і слухала історії, які вони розповідали.
She might act kind of proud but no respect for herself
Можливо, вона навіть пишалася цим, але без поваги до себе.
She finds love in all the wrong places
Вона закохувалась в тих, у кого не варто,
The same situations, just different faces
Ті самі ситуації, просто різні особи.
Changed up her pace since her daddy left her
Вона змінилась з тих пір, як її покинув батько.
Too bad he never told her she deserved much better
Шкода, що він ніколи не говорив їй, що вона заслуговує набагато кращого.


Johnny boy always played the fool
Хлопчик Джонні постійно клеїв дурня:
He broke all the rules so you would think he was cool
Він порушував усі правила, аби здаватися крутим.
He was never really one of the guys
Та насправді він ніколи не був крутим,
No matter how hard he tried often thought of suicide
Скільки б він не намагався, тому часто думав про самогубство.
It's kind of hard when you ain't got no friends
Доволі важко, коли у тебе немає друзів.
He put his life to an end they might remember him then
Якщо б він покінчив із собою, друзі могли б згадувати його потім.
You cross the line and there's no turning back
Ти перетинаєш межу і вороття назад немає,
Told the world how he felt with the sound of a gat
Він розповів про це всьому світу звуком пострілу.


We are, We are, the youth of the nation
Ми, ми – молодь нації,
We are, We are, the youth of the nation
Ми, ми – молодь нації,
We are, We are, the youth of the nation
Ми, ми – молодь нації,
We are, We are, the youth of the nation
Ми, ми – молодь нації.


Who's to blame for the lives that tragedies claim
Хто винен за ті життя, які відібрали трагедії?
No matter what you say it don't take away the pain
Неважливо що ти скажеш, це не утихомирить біль,
That I, feel inside I'm tired of all the lies
Яку я відчуваю, що у мене всередині… я втомився від всієї цієї брехні.
Don't nobody know why? It's the blind leading the blind
Ніхто не знає чому? Тому, що сліпий веде сліпого,
I guess that's the way the story goes
Мені здається, що до цього все і йде.
Will it ever make sense? Somebody's got to know
Чи є в цьому сенс? Хтось повинен знати,
There's got to be more to life than this
Має бути щось більше, ніж таке життя;
There's got to be more to everything, I thought exists!
У цьому всьому має бути щось більше за все, що можна собі уявити!


We are, We are, the youth of the nation
Ми, ми – молодь нації,
We are, We are, the youth of the nation
Ми, ми – молодь нації,
We are, We are, the youth of the nation
Ми, ми – молодь нації,
We are, We are, the youth of the nation
Ми, ми – молодь нації.


We are, We are, the youth of the nation
Ми, ми – молодь нації,
We are, We are, the youth of the nation
Ми, ми – молодь нації,
We are, We are, the youth of the nation
Ми, ми – молодь нації,
We are, We are, the youth of the nation
Ми, ми – молодь нації.


We are the youth of the nation
Ми – молодь нації,
We are the youth of the nation
Ми – молодь нації,
We are the youth of the nation
Ми – молодь нації,
We are
Ми.Автор публікації: Степан Гаврилоє