A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

Текст пісні і переклад на українську мову

Pretty woman, walkin’ down the street,
Красуне, йдеш вулицею,
Pretty woman, the kind I like to meet,
Красуня, з якою я б хотів зустрітись.
Pretty woman, I don’t believe you, you’re not the truth
Красуне, я не вірю, це не правда,
No one could look as good as you. Mercy!
Ніхто не може виглядати так добре, як ти. Змилуйтесь!

Pretty woman, won’t you pardon me?
Красуне, перепрошую.
Pretty woman, I couldn’t help but see,
Красуне, я не можу допомогти, але бачите,
Pretty woman, that you look lovely as can be.
Красуне, ти виглядаєш настільки прекрасно, наскільки це можливо.
Are you lonely just like me?
Чи ти така ж самотня, як і я?

Wow!
Вау!

Pretty woman, stop awhile.
Красуне, зупинись на мить,
Pretty woman, talk awhile
Красуне, давай поговоримо,
Pretty woman, give your smile to me.
Красуне, посміхнись мені.

Pretty woman, yeah, yeah, yeah
Красуне, так, так, так,
Pretty woman, look my way
Красуне, поглянь в мій бік,
Pretty woman, say you’ll stay with me
Красуне, скажи, що залишишся зі мною.

’Cause I need you, I’ll treat you right
Тому що ти мені потрібна, скажу прямо,
Come to me baby, be mine tonight
Прийди до мене, будь моєю цієї ночі.

Pretty woman, don’t walk on by
Красуне, не проходь повз,
Pretty woman, don’t make me cry
Красуне, не змушуй мене плакати,
Pretty woman, don’t walk away, Hey, O.K.
Красуне, не йди, гей, добре?
If that’s the way it must be, O.K.
Якщо так і повинно бути, добре.

I guess I’ll go on home. It’s late.
Мабуть, мені час додому. Вже пізно.
There’ll be tomorrow night, but wait!
Завтра буде ще одна ніч, та зажди!
What do I see? Is she walking back to me?
Що я бачу? Чи вона повертається до мене?
Yeah, she’s walking back to me,
Так, вона йде до мене,

Oh, oh, pretty woman
Ой, ой, Красуне.


Автор публікації: Павло Слободян