A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

Текст пісні і переклад на українську мову

In the right light, study becomes insight
При правильному підході, досвід просвітлює.
But the system that dissed us
Але система, яка принижує нас,
Teaches us to read and write
Вчить нас читати і писати!


So-called facts are fraud
Так звані факти - обман.
They want us to allege
Вони хочуть, щоб ми брали все без доказів,
And pledge
Зв'язали себе обіцянками,
And bow down to their God
Поклонялися їх Богові,
Lost the culture, the culture lost
Розбазарили культуру. Культура вже втрачена.
Spun our minds and through time
Запудрюють нам мозги, а через якийсь час
Ignorance has taken over
Невігластво охопить весь світ.
We gotta take the power back
Ми повинні повернути собі владу!
Bam, here's the plan
Бам! Ось наш план:
Mother fuck Uncle Sam
Бісів дядько Сем,
Step back, I know who I am
Відійди, я знаю, хто я є.
Raise up your ear, I'll drop the style and clear
Нагостри вуха, я відкину умовності і поясню дохідливо:
It's the beast and lyrics they fear
Я звір. Вони бояться моєї лірики.
The rage is relentless
Гнів безупинний.
We need a movement with quickness
Ми повинні зробити різкий рух.
You are the witness of change
Ти свідок змін.
And to counteract
І щоб перешкодити,
We gotta take the power back
Ми повинні повернути собі владу!


[Chorus:]
[Приспів:]
We gotta take the power back
Ми повинні повернути собі владу!
We gotta take the power back
Ми повинні повернути собі владу!


The president curriculums
Навчальні програми, розроблені президентом.
I put my fist in 'em
Я підписався на них.
Eurocentric every last one of 'em
Всі вони орієнтовані на Європу.
See right through the red, white and blue disguise
Дивись крізь червоно-біло-синю личину,
With lecture, I puncture the structure of lies
Крізь настанови, я пробиваю щілину в будівлі брехні,
Installed in our minds and attempting
Зведеному в наших умах, ця брехня покликана
To hold us back
Стримувати нас.
We've got to take it back
Ми повинні повернути все на свої круги.
'Cause holes in our spirits causin' tears and fears
Тому що пролом в наших душах породжує страждання і страх.
One-sided stories for years and years and years
Одна і та ж історія багато і багато років.
I'm inferior? Who's inferior?
Хто посередній? Я посередній?
Yea, we needa check the interior
Так, треба контролювати внутрішню політику.
Of the system who cares about only one culture
Системи, яка дбає тільки про одну культуру.
And that is why
Ось чому
We gotta take the power back
Ми повинні повернути собі владу!


[Chorus]
[Приспів]


The teacher stands in front of the class
Учитель стоїть перед класом.
But the lesson plan he can't recall
Але він не може згадати план уроку.
The student's eyes don't percieve the lies
Очі студентів не сприймають брехню,
Bouncing of every fucking wall
Відскакують від кожної стіни.
His composure is well kept
Він вміє зберігати самовладання.
I guess he fears playing the fool
Упевнений, він боїться здатися дурнем.
The complacent students sit and listen to the
Шанобливі студенти сидять і слухають
Bull shit that he learned in school
Ла*на, якого його навчали в школі.


Europe ain't my rope to swing on
Європа не те місце, де я можу повністю реалізуватися
Can't learn a thing from it
Я нічому не навчуся таким чином.
Yet we hang from it
Поки що ми тримаємося подалі.
Gotta get it, gotta get it together then
Треба привести, привести все в порядок.
Like the mother fuckin weathermen
Як це роблять гріб * ні метеорологи.
To expose and close the doors on those who try
Викрити і перекрити виходи тим, хто намагається
To strangle and mangle the truth
Приховати, спотворити правду.
'Cause the circle of hatred continues
Тому що замкнуте коло ненависті НЕ розірветься,
Unless we react
Поки ми не надамо опір.
We gotta take the power back
Ми повинні повернути собі владу!


[Chorus]
[Приспів]


No more lies
Досить брехні!

Автор публікації: CordisMarKi