A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

Текст пісні і переклад на українську мову


Hello darkness, my old friend,
Привіт, темрява, старий мій покровитель,
I’ve come to talk with you again,
Я знов прийшов з тобою говорити,
Because a vision softly creeping,
Бо було в сні мені видіння
Left its seeds while I was sleeping,
І там залишило насіння,
And the vision that was planted in my brain
І те видання в мозок проросло,
Still remains
І зараз там
Within the sound of silence
Проникло в звук мовчання
 
In restless dreams I walked alone
У тривожних снах я йшов один
Narrow streets of cobblestone,
По вулицях вузьких і кам’янистих,
‘Neath the halo of a street lamp,
У сяйві ліхтаря,
I turned my collar to the cold and damp
Підняв я комір свій, від сірості й негоди
When my eyes were stabbed by the flash of a neon light
В ту мить неону спалах осліпив мене
That split the night
Прорваши ніч,
And touched the sound of silence
Торкнувшись звуку тиші
 
And in the naked light I saw
І в світлі чистім тім, побачив я:
Ten thousand people, maybe more.
Десяток тисяч чоловік , а може й більше.

People talking without speaking,
Людей говорячих не мовлячи ні слова
People hearing without listening,
Людей що слухають, не чуючи нічого,
People writing songs that voices never share
Людей складаючіх пісні, що голос не співа
And no one dared
І все тому, що волі в ніх нема
Disturb the sound of silence
Порушити той звук мовчання
 
“Fools” said I, “You do not know
"Дурні" - я їм сказав, - "Ви знаєте,
Silence like a cancer grows.
що ваша тишина, росте немов пухлина ракова",
Hear my words that I might teach you,
Ви слів моїх послухайте - я вас навчу
Take my arms that I might reach you.”
Візьміть мене за руки, і я вас проведу.
But my words like silent raindrops fell,
Але слова мої тихими краплями дощу упали
And echoed
Відбившись ехом
In the wells of silence
У мовчазнім колодязі пропали.
 
And the people bowed and prayed
Люди ставали на колина і благали
To the neon god they made.
Неонового бога, якого збудували.
And the sign flashed out its warning,
І як знаміння в спаласі їм знак з’явився
In the words that it was forming.
І у слова перетворився
And the sign said,
Той знак вістив,
Тhe words of the prophets are written on the subway walls
Слова пророків, написаніх в шахтах глубоких

And tenement halls.
І  поверхах осель.
And whisper’d in the sound of silence
І раптом хтось прошепотів в тій тишині мовчання.

Автор публікації: Дико дика :)