A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #


Текст пісні і переклад на українську мову

Tonight my head is spinning
Сьогодні моя голова йде обертом.
I need something to pick me up
Мені потрібно щось, аби збадьоритись.
I've tried but nothing is working
Я намагався, та нічого не виходить;
I won't stop, I won't say I've had enough
Я не зупинюсь, я не казатиму, що з мене досить.


Tonight I start the fire
Цієї ночі я запалюю!
Tonight I break away
Сьогодні я звільнюсь!


Break away from everybody
Звільнись від усіх,
Break away from everything
Відірвись від усього!
If you can't stand the way this place is
Якщо ти не можеш встояти на цьому місці, тоді
Take yourself to higher places
Підіймись вище.


At night I feel like a vampire
Вночі я відчуваю себе вампіром.
It's not right but I just can't give it up
Це не правильно, але я просто не можу побороти це…
I'll try to get myself higher
Я спробую бути вище.
Lets go, we're going to light it up
Вперед, ми збираємось засяяти!


Tonight we start the fire
Цієї ночі ми запалюємо!
Tonight we break away
Сьогодні ми відірвемося!


Break away from everybody
Звільнись від усіх,
Break away from everything
Відірвись від усього!
If you can't stand the way this place is
Якщо ти не можеш встояти на цьому місці, тоді
Take yourself to higher places
Підіймись вище.


If you can't stand the way this place is
Якщо ти не можеш встояти на цьому місці, тоді
Take yourself to higher places
Підіймись вище.


Break away from everybody
Звільнись від усіх,
Break away from everything
Відірвись від усього!
If you can't stand the way this place is
Якщо ти не можеш встояти на цьому місці, тоді
Take yourself to higher places
Підіймись вище.


Higher places
Вище,
To higher places
Будь вище.
Higher places
Вище,
Take yourself to higher places
Підіймись вище.Автор публікації: Степан Гаврилоє


Life Starts Now Пісні No More »