A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

Текст пісні і переклад на українську мову

Every day I'm just surviving
Кожного дня я всього лише виживаю,
Keep climbing the mountain
Продовжую підійматись на гору.
Even when I feel like dying
Навіть коли я почуваюсь наче ось-ось помру –
Keep climbing the mountain
Продовжую підійматись на гору.


Another night I'm barely holding on
Я ледве пережив ще одну ніч,
One step away from being dead and gone
За крок від смерті.
In my life to die another day
Протягом усього життя проживаю кожен день заради наступного дня…
Is this life that I've been living?
Оце таким життям я жив?
All that's meant for me?
Ось це й все, що мені судилося?


Every day I'm just surviving
Кожного дня я всього лише виживаю,
Keep climbing the mountain
Продовжую підійматись на гору.
Even when I feel like dying
Навіть коли я почуваюсь наче ось-ось помру –
Keep climbing the mountain
Продовжую підійматись на гору.


Every time I think I'm over it
Щоразу, коли я думаю, що все вже позаду,
I wake up in the bottom of it all again
Я знову прокидаюсь у підніжжя.
I'm still surviving
Я все ще виживаю,
Keep climbing, keep climbing
Продовжую підійматись, продовжую підніматись
The mountain
На гору.


The higher I go the harder I fall
Чим вище я підіймаюсь – тим болісніше падаю,
So I don't look down, I don't look back at all
Тож я не дивлюсь вниз, я взагалі не оглядаюсь.
And when I wish it all would turn to black
І коли мені хочеться, аби все покрив морок,
I try to see the light and push the darkness back
Я намагаюсь розгледіти світло і відштовхнути темряву назад.


Every day I'm just surviving
Кожного дня я всього лише виживаю,
Keep climbing the mountain
Продовжую підійматись на гору.
Even when I feel like dying
Навіть коли я почуваюсь наче ось-ось помру –
Keep climbing the mountain
Продовжую підійматись на гору.


Every time I think I'm over it
Щоразу, коли я думаю, що все вже позаду,
I wake up in the bottom of it all again
Я знову прокидаюсь у підніжжя.
I'm still surviving
Я все ще виживаю,
I keep climbing, I keep climbing
Продовжую підійматись, продовжую підніматись
The mountain
На гору.


So if I'm numb, already too far gone
Тож якщо я слабшаю, втрачаю себе
And if I feel a pulsing, I keep carry on
І якщо я відчуваю пульс, я продовжую жити.
When I'm lost and want to fade away
Коли я розгублений і хочу зникнути,
I tell myself to live to die another day
Я кажу собі прожити ще один день.


Every day I'm just surviving
Кожного дня я всього лише виживаю,
Keep climbing the mountain
Продовжую підійматись на гору.
Even when I feel like dying
Навіть коли я почуваюсь наче ось-ось помру –
Keep climbing the mountain
Продовжую підійматись на гору.


Every time I think I'm over it
Щоразу, коли я думаю, що все вже позаду,
I wake up in the bottom of it all again
Я знову прокидаюсь у підніжжя.
I'm still alive then
Я досі живий, тож
Keep climbing, keep climbing
Продовжую підійматись, продовжую підніматись
The mountain
На гору,
The mountain
На гору.Автор публікації: Степан Гаврилоє


Outsider Пісні Infra-Red »