A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

Текст пісні і переклад на українську мову

I hear the drums echoing tonight
Сьогодні вночі я чую відгомін барабанів,
But she hears only whispers of some quiet conversation
А вона – лише шепіт якоїсь тихої розмови.
She's coming in, 12:30 flight
Вона прибуває, її рейс о 12:30.
The moonlit wings reflect the stars that guide me towards salvation
Освічені місяцем крила відбивають зірки, що ведуть мене до порятунку.
I stopped an old man along the way
По дорозі я зупинив старого чоловіка,
Hoping to find some old forgotten words or ancient melodies
Сподіваючись почути якісь старі забуті слова чи давні мелодії.
He turned to me as if to say
Він повернувся до мене, ніби хотів сказати:
"Hurry boy, it's waiting there for you"
«Поспішай, юначе, воно чекає на тебе».


It's gonna take a lot to drag me away from you
Знадобиться багато чого, щоб нас розлучити.
There's nothing that a hundred men or more could ever do
І навіть сто з гаком чоловік не можуть це змінити.
I bless the rains down in Africa
Я благословляю дощі в Африці.
Gonna take some time to do the things we never have
Пройде деякий час, перш ніж ми здійснимо те, на що ніколи не наважувались.


The wild dogs cry out in the night
Дикі пси лають усю ніч,
As they grow restless longing for some solitary company
Втрачаючи спокій, тому що їм не вистачає компанії.
I know that I must do what's right
Я знаю, що мушу робити правильні вчинки,
As sure as Kilimanjaro
З такою впевненістю, як Кіліманджаро
Rises like Olympus above the Serengeti
Височіє, наче Олімп, над Серенгеті.
I seek to cure what's deep inside
Я хочу вилікувати те, що приховано глибоко всередині,
Frightened of this thing that I've become
Наляканий тим, на що я перетворився.


It's gonna take a lot to drag me away from you
Знадобиться багато чого, щоб нас розлучити.
There's nothing that a hundred men or more could ever do
І навіть сто з гаком чоловік не можуть це змінити.
I bless the rains down in Africa
Я благословляю дощі в Африці.
Gonna take some time to do the things we never have
Пройде деякий час, перш ніж ми здійснимо те, на що ніколи не наважувались.


Hurry boy, she's waiting there for you
Поспішай, юначе, вона чекає на тебе.


It's gonna take a lot to drag me away from you
Знадобиться багато чого, щоб нас розлучити.
There's nothing that a hundred men or more could ever do
І навіть сто з гаком чоловік не можуть це змінити.
I bless the rains down in Africa
Я благословляю дощі в Африці.
I bless the rains down in Africa
Я благословляю дощі в Африці.
I bless the rains down in Africa
Я благословляю дощі в Африці.
I bless the rains down in Africa
Я благословляю дощі в Африці.
I bless the rains down in Africa
Я благословляю дощі в Африці.
Gonna take some time to do the things we never have
Пройде деякий час, перш ніж ми здійснимо те, на що ніколи не наважувались.

Автор публікації: F. Richter