A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

Текст пісні і переклад на українську мову

Deep inside, day by day
Глибоко всередині, день у день,
There's no wind to blow your sins away
Немає вітру, аби вивітрити геть твої гріхи.
After all could you be wrong?
Зрештою, міг би ти бути неправим?
When your heart is broken, walkin' alone
Коли твоє серце розбите, ти йдеш один,
Walkin' alone
Йдеш самотньо.


You're sayin', I'm sayin'
Ти кажеш, я кажу –
Memories won't last for ever
Спогади не будуть вічними.
You're strayin', I'm strayin'
Ти заблукав, я заблукала…
Won't you take me someplace better?
Чи не забереш мене у краще місце?


It's all there, everywhere
Це все є, всюди.
In your time of need there's nothing to bear
У твій час потреби нічого терпіти.
There's a light that you can find
Існує світло, яке ти можеш знайти.
When you're gone see all got left behind
Коли ти підеш, то побачиш, що все залишилось позаду,
Left behind
Залишилось позаду.


You're sayin', I'm sayin'
Ти кажеш, я кажу –
Memories won't last for ever
Спогади не будуть вічними.
You're strayin', I'm strayin'
Ти заблукав, я заблукала…
Won't you take me someplace better?
Чи не забереш мене у краще місце?


You're sayin', I'm sayin'
Ти кажеш, я кажу –
Agony is not your prayer
Агонія – не твоя молитва.
You're strayin', I'm strayin'
Ти заблукав, я заблукала…
Won't you take me someplace better?
Чи не забереш мене у краще місце?


Another day
Інший день
Just goes on by
Просто настане.
Don't drift away
Не віддаляйся!


(Don't drift away)
(Не віддаляйся!)
(Don't drift away)
(Не віддаляйся!)


You're sayin', I'm sayin'
Ти кажеш, я кажу –
Memories won't last for ever
Спогади не будуть вічними.
You're strayin', I'm strayin'
Ти заблукав, я заблукала…
Won't you take me someplace better?
Чи не забереш мене у краще місце?


You're sayin', I'm sayin'
Ти кажеш, я кажу –
Agony is not your prayer
Агонія – не твоя молитва.
You're strayin', I'm strayin'
Ти заблукав, я заблукала…
Won't you take me someplace better?
Чи не забереш мене у краще місце?


(Don't drift away)
(Не віддаляйся!)
Won't you take me someplace better?
Чи не забереш мене у краще місце?
(Don't drift away)
(Не віддаляйся!)
Won't you take me someplace better?
Чи не забереш мене у краще місце?Автор публікації: Степан Гаврилоє

Інші переклади


Someplace Better Пісні Trasparent »