A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

Текст пісні і переклад на українську мову

Boys working on empty,
Хлопці, що працюють на порожній шлунок,
Is that the kinda way to face the burning heat?
Таким чином постають перед пекельною спекою?
I just think about my baby,
Я просто думаю про свою малу,
I’m so full of love I could barely eat.
Я так переповнений коханням, що майже не можу їсти.
There’s nothing sweeter than my baby,
Немає нічого солодшого, ніж моя мала,
I never want once from the cherry tree,
Я не хочу плодів вишневого дерева,
‘Cause my baby’s sweet as can be,
Тому що моя мила найсолодша,
She give me toothaches just from kissing me.
Що аж зуби болять від її поцілунку.

When my time comes around,
Коли прийде мій час,
Lay me gently in the cold dark earth.
Ніжно вкладіть мене в холодну темну землю.
No grave can hold my body down,
Жодна могила не стримає мого тіла,
I’ll crawl home to her.
Я приповзу додому до неї.

That’s when my baby found me,
От коли моя мала знайшла мене,
I was three days on a drunken sin,
Я три дні поспіль п’янствував,
I woke with her walls around me,
Я прокинувся у її стінах,
Nothing in her room but an empty crib.
В її кімнаті не було нічого, пусто.
And I was burning up a fever,
І мене знобила лихоманка,
I didn’t care much how long I lived,
Мене не цікавило, як довго я жив,
But I swear, I thought I dreamed her,
Але клянусь, я думав, що я мріяв про неї,
She never asked me once about the wrong I did.
Вона ніколи не спитала мене про все те погане, що я накоїв.

When my time comes around,
Коли прийде мій час,
Lay me gently in the cold dark earth.
Ніжно вкладіть мене в холодну темну землю.
No grave can hold my body down,
Жодна могила не стримає мого тіла,
I’ll crawl home to her.
Я приповзу додому до неї.

When my time comes around,
Коли прийде мій час,
Lay me gently in the cold dark earth.
Ніжно вкладіть мене в холодну темну землю.
No grave can hold my body down,
Жодна могила не стримає мого тіла,
I’ll crawl home to her.
Я приповзу додому до неї.

My baby never fret none
Моя мала ніколи не турбувалась
About what my hands and my body done,
Про те, що зробили мої руки і тіло.
If the Lord don’t forgive me,
Якщо Господь не пробачить мені,
I’d still have my baby, and my babe would have me.
В мене досі буде моя мила, а в неї буду я.
When I was kissing on my baby,
Коли я цілував мою малу,
And she put her love down soft and sweet,
А вона дарувала мені свою м’яку і ніжну любов,
In the lowland plot I was free,
І там, внизу, я був вільний,
Heaven and hell were words to me.
«Рай» і «пекло» були просто словами для мене.

When my time comes around,
Коли прийде мій час,
Lay me gently in the cold dark earth.
Ніжно вкладіть мене в холодну темну землю.
No grave can hold my body down,
Жодна могила не стримає мого тіла,
I’ll crawl home to her.
Я приповзу додому до неї.

When my time comes around,
Коли прийде мій час,
Lay me gently in the cold dark earth.
Ніжно вкладіть мене в холодну темну землю.
No grave can hold my body down,
Жодна могила не стримає мого тіла,
I’ll crawl home to her.
Я приповзу додому до неї.


Автор публікації: Павло Слободян


« From Eden Hozier Пісні