A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

Текст пісні і переклад на українську мову

You’re Gonna Listen
Ти вислухаєш


I’m so glad that you’re here
Я так рада, що ти тут.
I’m so glad you crawl this low
Я так рада, що ти опустився так низько.
It’s so sweet how you care
Це так мило, що тобі не байдуже.
I’ll bet you’re ready for your show
Б'юся об заклад, ти готовий до свого виступу.
No!
Ні!


Shut up, shut up, shut up х3
Замовкни, замовкни, замовкни х3
You’re gonna listen to what I say this time
Цього разу ти вислухаєш те, що я скажу.
Shut up, shut up, shut up х3
Замовкни, замовкни, замовкни х3
Shut your fucking mouth, this life is mine
Стули свого клятого писка, це МОЄ життя.


You’re kind, that you feel
Ти настільки добрий, що відчуваєш,
Through your rage I can be saved
Ніби через твій гнів я можу бути врятована.
You embrace my decay
Ти приймаєш мій занепад.
Maybe your light will shine on me
Може, твоє світло осяє мене.
No!
Ні!


Shut up, shut up, shut up х3
Замовкни, замовкни, замовкни х3
You’re gonna listen to what I say this time
Цього разу ти вислухаєш те, що я скажу.
Shut up, shut up, shut up х3
Замовкни, замовкни, замовкни х3
Shut your fucking mouth, this life is mine
Заткни свій чортів рот, це МОЄ життя.


Shut, shut, shut, shut your fucking… х2
Стули, стули, стули, стули свою довбану… х2
Shut, shut, shut, shut your fucking mouth
Стули, стули, стули, стули свою довбану пельку.
You’re gonna listen, this life is mine
Ти будеш слухати, це МОЄ життя.


Shut up, shut up, shut up х3
Замовкни, замовкни, замовкни х3
You’re gonna listen to what I say this time
Цього разу ти вислухаєш те, що я скажу.
Shut up, shut up, shut up х3
Замовкни, замовкни, замовкни х3
Shut your fucking mouth, this life is mine
Закрий свій чортів рот, це МОЄ життя.

Автор публікації: Fleur_Noire


« Whore Blood Пісні Burn »