A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

Текст пісні і переклад на українську мову


[Verse 1: Miley Cyrus]
[Куплет 1: Майлі Сайрус]
Bangerz, fuckin’ bangerz!
Кач, це кач, б **!
Bangerz, fuck-fuck-fuckin’ bangerz!
Кач, е-е-е **, це кач!
All the way in the back, with a tree on my lap,
Я їду на задньому сидінні, на колінах травичка,
All the boys like to ask me, what you doin’ with that?
Всі хлопці запитують мене, що я буду з нею робити?
If you say you love me, I ain’t foolin’ with that,
Кажеш, що любиш мене - я на це не куплюся,
They ask me how I keep a man, I keep a battery pack.
Питаєте, як я утримую мужиків - у мене є вібратор.
One day he wants me, one day he wants me not,
В один день він мене хоче, на інший - ні,
I don’t do chances, ‘cause time isn’t what I got.
Я не даю шансів, час - не та річ, яка у мене в надлишку.
If he’s like that, I got a world tour that they need me at,
Якщо так, то я вирушаю в світове турне: мене там чекають,
I can’t be sittin’ round here waitin’ for a man to tell me, where the fuck my CV at?
Я не можу сидіти тут і чекати, поки хлопець випитує мою біографію, е а **!
Where Mike Will at?
Де Майк Уїлл?
 
[Chorus: Miley Cyrus]
[Приспів: Майлі Сайрус]
We be struttin’ that stuff, that stuff, that stuff, bangerz!
Ми будемо світити цим скарбом, цим скарбом, цим скарбом, кач!
We be struttin’ that stuff, that stuff, that stuff,
Ми будемо світити цим скарбом, цим скарбом, цим скарбом.
I be struttin’ my stuff, fuckin’ bangerz!
Я буду світити своїм скарбом, кач, е ** а!
We be struttin’ that strut, that strut, that stuff,
Ми будемо світити цим скарбом, цим скарбом, цим скарбом,
We be struttin’ that strut, that strut, that stuff,
Ми будемо світити цим скарбом, цим скарбом, цим скарбом,
Fuckin’ bangerz!
Це кач, б **!
I be struttin’ my stuff, bangerz!
Я буду світити своїм скарбом, кач!
 
[Verse 2: Britney Spears]
[Куплет 2: Брітні Спірс]
I’m flyin’ high upon the bird, acrophobia,
Я літаю вище птахів, у вас там з’явиться акрофобія,
Caught her eyin’ down my purse, where the dollars at?
Її погляд ковзає по моїй сумочці - де ж долари?
I let them know the rent is due on the first.
Знайте: головне - спершу заплатити за квартиру.
They can call the hearse ‘cause if there’s anybody violation, I go off with that.
Можете викликати катафалк - якщо починається бійка, я закінчу її.
Catwalk, slick talk, flirtin’ with the big dog,
Подіум, сальні розмови, я фліртую з серйозним чуваком,
Why I need his millis when I got Billy on the speed dial?
Але навіщо мені його мільйони, коли у мене Біллі на швидкому наборі?
You know I’m that meow, quick to scratch your eyes out,
Знаєте, я така киця, але швидко видеру вам очі,
Struttin’ on the corner, make them nervous, call it too much.
Я стою в кутку з поважним виглядом, все нервують, ось це вже занадто.
 
[Chorus]
[Приспів]
 
[Outro: Miley Cyrus]
[Висновок: Майлі Сайрус]
Play boss the play,
Я граю по-серйозному,
‘Bout to get that big rock,
Збираюся добре справитись,
Sit that on my hand,
Якщо я візьму його в руку,
Make that media big talk.
То в новинах підніметься галас.
Play boss the play,
Я граю по-серйозному,
Psych, that must be the purple,
Вмерти, це ж сироп,
Got up in my brain,
Уже в голову вдарив,
Had me a little bit dismal.
Я тепер трохи сумна.
Bangerz, fuckin’ bangerz!
Кач кач, б **!
Bangerz, fuckin’ bangerz!
Кач кач, б **!

Автор публікації: Данило Ковальчук


« We Can't Stop Bangerz Пісні Wrecking Ball »