A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

Текст пісні і переклад на українську мову

White Light
Біле сяйво


Tell me, Chrissy
Кріссі, скажи,
Have you ever had a near-death experience?
У тебе коли-небудь були близькосмертні враження?*
Like you die and then come back?
Наче ти помираєш, а потім повертаєшся?


I... no, I don't think so
Я... ні, не думаю.


Well, neither have I
Що ж, у мене теж.
But there's this new drug out that makes you feel just like that
Але є новий наркотик, який змушує тебе відчувати щось подібне.


How wild, you done it?
Здуріти можна, ти його пробувала?


Yeah, it's called White Light
Так, називається "Біле сяйво".
It's fucking unbelievable
До біса неймовірна штука.
You wanna try some?
Хочеш спробувати?


Oh, I don't know
Навіть не знаю.


Come on, Chrissy
Давай, Кріссі.
Afraid of a little danger?
Боїшся невеличкої загрози?


I feel, deeply like there's just bleed into my ears
Я відчуваю, як кров заливає мої вуха.


Ha, what I love about this shit,
Ха, що мені подобається в цьому лайні –
No matter how many times you do it
Неважливо скільки разів ти його приймаєш,
You never get used to it,
Ти ніколи не звикаєш до цього.
Everytime is like the first time
Кожен раз як перший.


Huh, shit
От дідько!


You're gonna be ok, the best is yet to come
Все буде добре, найкраще ще попереду.

Примітки:

* Близькосмертні враження або близькосмертний досвід – загальна назва різних суб'єктивних переживань людини, які можуть виникати в ході загрозливих життю подій, після яких людина вижила. Ці переживання виникають у зміненому стані свідомості і можуть включати в себе такі елементи, як відчуття виходу з фізичного тіла, ейфорію, містичні бачення, відчуття зникнення его і виходу за межі простору і часу.


Автор публікації: Fleur_Noire


« Goth White Light Пісні