A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

Текст пісні і переклад на українську мову


They came flying from far away, now I’m under their spell
Вони прилетіли здалеку, і я потрапила під їхні чари
I love hearing the stories that they tell
Я люблю слухати історії, які вони розповідають
They’ve seen places beyond my land and they’ve found new horizons
Вони бачили місця далеко від моєї країни, вони знаходили нові горизонти
They speak strangely but I understand
Вони говорять дивно, але я їх розумію,
And I dream I’m an eagle
І мені сниться, що я - орел,
And I dream I can spread my wings
І мені сниться, що я можу розправити крила.
 
Flying high, high, I’m a bird in the sky
Я - птах в небі, що летить високо-високо,
I’m an eagle that rides on the breeze
Я - орел, що ширяє на бризі,
High, high, what a feeling to fly
Вище, вище, яке почуття польоту
Over mountains and forests and seas
Над горами, лісами і морями,
And to go anywhere that I please
І я подорожую туди, куди побажаю.
 
As all good friends we talk all night, and we fly wing to wing
Ми розмовляємо всю ніч, немов хороші друзі, і летимо крилом до крила
I have questions and they know everything
У мене є питання, а вони все знають
There’s no limit to what I feel, we climb higher and higher
Немає межі моїх почуттів, ми піднімаємося вище і вище
Am I dreaming or is it all real?
Я сплю чи це реальність?
Is it true I’m an eagle?
Правда що, я - орел?
Is it true I can spread my wings?
Правда. я можу розправити крила?
 
Flying high, high, I’m a bird in the sky
Я - птах в небі, що летить високо-високо,
(I’m an eagle)
(Я - орел)
I’m an eagle that rides on the breeze
Я - орел, що ширяє на бризі,
High, high, what a feeling to fly
Вище, вище, яке почуття польоту
(What a feeling)
(Яке почуття)
Over mountains and forests and seas
Над горами, лісами і морями,
And to go anywhere that I please
І я подорожую туди, куди побажаю.
 
And I dream I’m an eagle
І мені сниться, що я - орел,
And I dream I can spread my wings
І мені сниться, що я можу розправити крила.
 
Flying high, high, I’m a bird in the sky
Я - птах в небі, що летить високо-високо,
(I’m an eagle)
(Я - орел)
I’m an eagle that rides on the breeze
Я - орел, щоширяє на бризі,
High, high, what a feeling to fly
Вище, вище, яке почуття польоту
(What a feeling)
(Яке почуття)
Over mountains and forests and seas
Над горами, лісами і морями.
Flying high, high, I’m a bird in the sky
Я - птах в небі, що летить високо-високо,
(I’m an eagle)
(Я - орел)
I’m an eagle that rides on the breeze
Я - орел, що ширяє на бризі,
High, high, what a feeling to fly
Вище, вище, яке почуття польоту
(What a feeling)
(Яке почуття)
Over mountains and forests and seas
Над горами, лісами і морями,
And to go anywhere that I please
І я подорожую туди, куди побажаю.

Автор публікації: Таня Мудрецка

В закладки

« Head Over Heels ABBA Gold Пісні I Do, I Do, I Do, I Do, I Do »