A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

Текст пісні і переклад на українську мову

God knows what is hiding in those weak and drunken hearts.
Одному Богу відомо, що приховують ті слабкі і сп’янілі серця.
I guess you kissed the girls
Впевнена, ти цілував дівчат,
And made them cry,
А потім змушував їх плакати,
Those hard faced queens of misadventure.
Цих королев нещастя з кам’яним обличчям.
God knows what is hiding in those weak and sunken eyes,
Одному Богу відомо, що приховують ті згаслі і запалі очі.
A fiery throng of muted angels
Натовп палаючих у вогні безмовних ангелів,
Giving love and getting nothing back.
Що дарують любов і нічого не беруть взамін.
 
People, help the people...
Люди допоможіть, людям ...
And if your homesick give me your hand and I’ll hold it.
Якщо тобі сумно, дай мені руку, і я буду тримати її.
People, help the people,
Люди допоможіть, людям,
And nothing will drag you down.
І тоді ніщо вас не погубить.
Oh, and if I had a brain,
О, якби я слухала тільки свій розум,
Oh, and if I had a brain
О, якби слухала тільки розум,
I’d be cold as a stone and rich as the fool
Я була б холодна, як камінь, і багата, як дурень,
That turned all those good hearts away.
Від якого відвернулися всі добрі серця.
 
God knows what is hiding in this world of little consequence
Одному Богу відомо, що ховається в цьому несуттєвому світі
Behind the tears, inside the lies,
За потоками брехні і сліз,
A thousand slowly dying sunsets.
Тисяча повільно вмираючих заходів сонця.
God knows what is hiding in those weak and drunken hearts.
Одному Богу відомо, що приховують ті слабкі і сп’янілі серця.
I guess the loneliness came knocking.
Мені здається, самотність вже стукає у двері.
No one needs to be alone, oh, save me.
Нікому не хочеться бути самотнім, о, спаси мене.
 
People, help the people...
Люди допоможіть, людям ...
And if your homesick give me your hand and I’ll hold it.
І якщо тобі сумно, дай мені руку, і я буду тримати її.
People, help the people,
Люди допоможіть, людям,
And nothing will drag you down.
І тоді ніщо вас не погубить.
Oh, and if I had a brain,
О, якби я слухала тільки свій розум,
Oh, and if I had a brain
О, якби слухала тільки розум,
I’d be cold as a stone and rich as the fool
Я була б холодна, як камінь, і багата, як дурень,
That turned all those good hearts away. [2x]
Від якого відвернулися всі добрі серця. [2x]

Автор публікації: Мирон Турчин


« Skinny Love Birdy Пісні Shelter »