A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

Текст пісні і переклад на українську мову

Chorus
Приспів
What you gon’ do with all that junk? All that junk inside your trunk?
Що ти збираєшся робити з усім цим мотлохом? З усім цим мотлохом в твоїй валізі?
I’ma get, get, get, get, you drunk. Get you love drunk off my hump.
Я змушу тебе сп’яніти. Змушу тебе сп’яніти, коханий, від моїх горбків.
 
My hump  (x8), my lovely little lumps. (Check it out)
Мої горбки  (x8), мої симпатичні маленькі горбки. (Можеш перевірити)
 
I drive these brothers crazy, I do it on the daily,
Я зводжу своїх братиків з розуму, я роблю це кожен день.
They treat me really nicely, they buy me all these ice-ys.
Вони, правда, до мене добре ставляться, вони купують мені всі ці модні дрібнички:
Dolce & Gabbana, Fendi and then Donna
Dolce & Gabbana, Fendi, а також Donna
Karan, they be sharin’ all their money got me wearin’
Karan, вони ділять зі мною всі свої гроші, вони змушують мене вдягати
Fly gearrr but I ain’t askin, they say they love my ass ‘n,
Ульотні прикиди, але я їх про це навіть не прошу. Вони кажуть, що їм подобається моя д *па в
Seven Jeans, True Religion’s, I say no, but they keep givin’
Seven Jeans і True Religion. Я кажу їм: «Ні», але вони продовжують давати,
So I keep on takin’ and no I ain’t taken
А я продовжую брати. І навіть якщо я не стану брати,
We can keep on datin’ I keep on demonstrating.
Ми можемо продовжувати зустрічатися, І я буду продовжувати демонструвати
 
My love, my love, my love, my love. You love my lady lumps,
Свою любов. Ти любиш мої дівочі горбки,
My hump, my hump, my hump, my humps they got u,
Мої горбки, ти у владі моїх горбків.
She’s got me spending. (Oh) Spendin’ all your money on me and spending time on me.
Вона змушує мене витрачати. (О) Ти витрачаєш всі свої гроші і час на мене.
She’s got me spendin’. (Oh) Spendin’ all your money on me, on me, on me
Вона змушує мене витрачати. (О) Ти витрачаєш всі свої гроші, на мене.
 
Chorus
Приспів
 
What you gon’ do with all that ass? All that ass inside them jeans?
Що ти збираєшся робити з цією д*пою? З цією д*пою під цими джинсами?
I’ma make, make, make, make you scream make you scream, make you scream.
Я змушу, змушу, змушу тебе кричати, змушу тебе кричати, змушу тебе кричати.
 
Cos of my hump  (x7), my lovely lady lumps. (Check it out)
І все це зроблять мої горбки  {x7), мої симпатичні маленькі горбки. (Заціни!)
 
I met a girl down at the disco. She said hey, hey, hey yea let’s go.
Я зустрів дівчину на дискотеці. Вона сказала: «Гей, гей, гей, та, пішли!
I could be your baby, you can be my honey. Lets spend time not money.
Я можу бути твоєю крихіткою, а можеш бути моїм солодким. Давай будемо витрачати час, а не гроші.
I mix your milk wit my cocoa puff,milky, milky cocoa,
Я змішаю твоє молоко зі своїм какао-порошком, олочне, молочне какао,
Mix your milk with my cocoa puff, milky, milky riiiiiiight.
Змішаю твоє молоко зі своїм какао-порошком, молочне, молочне, пра-а-вда.
 
They say I’m really sexy, the boys they wanna sex me.
Кажуть, я шалено сексуальна. Всі хлопчики хочуть сексу зі мною.
They always standing next to me, always dancing next to me,
Вони завжди стоять поруч зі мною, завжди танцюють поруч зі мною,
Tryin’ a feel my hump, hump. Lookin’ at my lump, lump.
Намагаючись намацати мої горбки, дивлячись на мої горбки.
U can look but you can’t touch it, if u touch it I’ma start some drama,
Ти можеш дивитися, але чіпати не можна, якщо доторкнешся, я тобі влаштую.
You don’t want no drama, no, no drama, no, no, no, no drama
Але ти ж не хочеш проблем, ні, жодних проблем, ні, ні, ніяких проблем.
So don’t pull on my hand boy, you ain’t my man, boy,
Тому, не тягни мене за руку, хлопче, ти не мій чоловік, хлопче,
I’m just tryn’a dance boy, and move my hump.
Я просто хочу потанцювати, хлопче, і порухати своїми горбками.
 
My hump  (x10),
Мої горбки  (x10),
My lovely lady lumps[ x3]
Мої симпатичні дівочі горбки [3x]
In the back and in the front. My lovin’ got u,
Спереду і ззаду. Ти у владі моєї любові.
She’s got me spendin’. (Oh) Spendin’ all your money on me and spending time on me.
Вона змушує мене витрачати. (О) Ти витрачаєш всі свої гроші і час на мене.
She’s got me spendin’. (Oh) Spendin’ all your money on me, on me, on me.
Вона змушує мене витрачати. (О) Ти витрачаєш всі свої гроші на мене.
 
Chorus
Приспів
 
What you gon’ do with all that ass? All that ass inside them jeans?
Що ти збираєшся робити з цією д*пою? З цією д*пою під цими джинсами?
I’ma make, make, make, make you scream make you scream, make you scream.
Я змушу, змушу, змушу тебе кричати, змушу тебе кричати, змушу тебе кричати.
 
Chorus
Приспів
 
What you gon’ do wit all that breast? All that breast inside that shirt?
Що ти збираєшся робити з цією грудьми? З цією грудьми під цією сорочкою?
I’ma make, make, make, make you work. Make you work, work, make you work.
Я змушу, змушу тебе працювати. Змушу тебе працювати, змушу тебе працювати.
She’s got me spendin’. Spendin all your money on me and spendin’ time on me
Вона змушує мене витрачати. Ти витрачаєш всі свої гроші і час на мене.
She’s got me spendin’. Spendin’ all your money on me, on me, on me.
Вона змушує мене витрачати. Ти витрачаєш всі свої гроші на мене.

Автор публікації: Флора Талаєва


« Pump It Monkey Business Пісні