A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

Текст пісні і переклад на українську мову

My Mistress
Моя Володарко,


I stand on the brink of your mind
Я стою на краю твоїх думок,
Living inside a nightmare from which
Живучи всередині кошмару, з якого
I just cannot awaken
Я просто не можу прокинутися,
Stand on the edge of your life
Стою на краю твого життя.
Just give me another moment
Просто дай мені ще одну мить,
From which I will never awaken
З якої я ніколи не прокинусь.


Stand on the brink of my own demise
Стою на межі моєї власної загибелі,
Fallen again for another
Зваблений знову черговою
Mistress of burden
Володаркою,
To idolize
Щоб боготворити,
Hoping that one of them will decide
Сподіваючись, що одна з них вирішить
To let me in
Впустити мене в своє життя.


My Mistress
Моя Володарко,


To stand on the edge of the knife
Стою на лезі ножа,
Cutting through the nightmare from which
Прорізаючись крізь кошмар, з якого
I just cannot awaken
Я просто не можу прокинутися.
Stand on the edge of the night
Стою на краю ночі,
Living inside a moment
Живучи всередині миті,
From which I will never awaken
З якої я ніколи не прокинусь.


Stand on the brink of my own demise
Стою на межі моєї власної загибелі,
Fallen again for another
Зваблений знову черговою
Mistress of burden
Володаркою,
To idolize
Щоб боготворити,
Hoping that one of them will decide
Сподіваючись, що одна з них вирішить
To let me in
Впустити мене в своє життя.


Look at what you’ve done to me
Поглянь, що ти зі мною зробила,
You’ve become my enemy
Ти стала моїм ворогом,
Poisoning the world for me
Отруїла мій світ.
Take away my everything
Забери геть все, що в мене є,
Weakened as I am
Бо все таке ж ослаблене, як і я.


Never... Awaken!
Ніколи ... Не пробудитись!


Stand on the brink of my own demise
Стою на межі моєї власної загибелі,
Fallen again for another
Зваблений знову черговою
Mistress of burden
Володаркою,
To idolize
Щоб боготворити,
Hoping that one of them will decide
Сподіваючись, що одна з них вирішить
To let me in
Впустити мене в своє життя.


My Mistress
Моя Володарко,
Decide to let me in!
Впусти мене!


My Mistress
Моя Володарко,
Decide to let me in!
Впусти мене!

Автор публікації: Степан Гаврилоє

В закладки

« Remember Believe Пісні Darkness »