A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

Текст пісні і переклад на українську мову

Sensation washes over me, I can’t describe it
Почуття омиває мене, я не можу описати його.
Pain I felt so long ago, I don’t remember
Біль, яку я відчував так давно, я не згадую.
Tear a hole, so I can see my devastation
Прорито діру, так що я можу бачити мою спустошеність.
Feelings from so long ago, I don’t remember
Ті старі почуття, я не пам’ятаю,


Holding on to let them know
Тримаюсь, щоб вони взнали,
What’s given to me, given to me
Що я від них отримав,
To hide behind my mask this time
Бо на цей раз я сховаюсь за своєю маскою
And try to believe
Та спробую повірити.


Blind your eyes to what you see, you can’t embrace it
Осліплений від того, що бачиш, ти просто не в змозі охопити все це.
Leave it well enough alone and don’t remember
Залиш все у спокої та не згадуй,
Cut your pride and watch it bleed, you can’t deny it
Виріж свою гордість і подивись, як рана кровоточить, ти не зможеш це заперечити.
Pain you know you can’t ignore, I don’t remember
Біль, яку ти знав і не міг проігнорувати, я не згадую її.


Holding on to let them know
Тримаюсь, щоб вони взнали,
What’s given to me, given to me
Що я від них отримав,
To hide behind my mask this time
Бо на цей раз я сховаюсь за своєю маскою
And try to believe
Та спробую повірити.


And I can remember to know this will conquer me
І я згадаю аби дізнатись, чи переможе це мене,
And I can just walk alone and try to escape into me
І я можу просто самотньо ходити і спробувати замкнутись в собі.


Sensation washes over me, I can’t describe it
Почуття омиває мене, я не можу описати його.
Pain I felt so long ago, I don’t remember
Біль, яку я відчував так давно, я не згадую.


I’m just holding on to let them know
Я просто тримаючись, щоб вони взнали,
What’s given to me, given to me
Що я від них отримав.
To hide behind my mask this time
Бо на цей раз я сховаюсь за своєю маскою
And try to believe
Та спробую повірити.


If I can remember, to know this will conquer me
Якщо б я згадав, аби дізнатись чи переможе це мене,
If I can just walk alone and try to escape into me
Якщо б я зміг просто самотньо ходити і спробувати замкнутись в собі.
Into me
В собі…
Into me
В собі.

Автор публікації: Степан Гаврилоє


« Believe Believe Пісні Mistres »