A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

Текст пісні і переклад на українську мову

Believe, when you lie
Повір, коли ти брешеш
You will never need to recognize yourself
Тобі ніколи не доведеться пізнати себе,
To deceive
Щоб обманювати,
To remove all chance of doubt and be received
Щоб відкинути всі сумніви і бути прийнятим
With your lie
Зі своєю брехнею.
The deception is complete when you concede
Обман буде завершений, коли ти визнаєш
And decide
І вирішиш
To reject your lives, sacrificed to me
Відмовитись від свого життя та пожертвуєш його мені.


Penance can’t absolve your sin
Покаяння не може звільнити твій гріх
Into me
До мене,
Penance can’t absolve your sin
Покаяння не звільнить твій гріх.
All your belief
Вся твоя віра
Cannot absolve your sin
Не може звільнити твій гріх,
All your belief
Вся твоя віра
Cannot absolve your sin
Не може звільнити твій гріх.


Believe, when you lie
Повір, коли ти брешеш
You will never need to recognize the source
Тобі ніколи не доведеться визнати джерело
Of deceit
Обману.
To renew your faith in God
Щоб продовжити твою віру в Бога
You must believe, in your lie
Ти повинен вірити в свою брехню.
The redemption is complete when you conceive
Спокута буде завершена, коли ти затямиш
And decline
Та відмовишся
To release your lives
Позбавитись свого життя,
Sacrificed to me
Пожертвуєш його мені.


Penance can’t absolve your sin
Покаяння не може звільнити твій гріх
Into me
До мене,
Penance can’t absolve your sin
Покаяння не звільнить твій гріх.
All your belief
Вся твоя віра
Cannot absolve your sin
Не може звільнити твій гріх,
All your belief
Вся твоя віра
Cannot absolve your sin
Не може звільнити твій гріх.


Reap your life, like you want to
Усвідом своє життя, наче хочеш
recognize, all you’ve come to
визнати все, до чого дійшов.


Reap your life, like you want to
Усвідом своє життя, наче хочеш
recognize, all you’ve come to
визнати все, до чого дійшов.


Reap your life
Усвідом своє життя
Veiled in shadow
Приховане в тіні.
Recognize
Визнай
Faces of the crucified
Перед розп’яттям.
I can hear their screams tonight
Я чую їхні крики цієї ночі,
Ever haunting me
Вони мене переслідують завжди.


Burn your lie
Спали свою брехню
Into me
Для мене.


Penance can’t absolve your sin
Покаяння не може звільнити твій гріх
Into me
До мене,
Penance can’t absolve your sin
Покаяння не звільнить твій гріх.
All your belief
Вся твоя віра
Cannot absolve your sin
Не може звільнити твій гріх,
All your belief
Вся твоя віра
Cannot absolve your sin
Не може звільнити твій гріх.

Автор публікації: Степан Гаврилоє


« Prayer Believe Пісні Remember »