A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

Текст пісні і переклад на українську мову

Turn out the lights
Вимкни світло,
Feed the fire 'til my soul breaks free
Підживи вогонь, аби моя душа звільнилась.
My heart is high as the waves above me
Моє серце високо, наче хвилі наді мною.
Don't need to understand
Не треба розуміти, –
Too lost to lose
Занадто втрачена, щоб програти.
Don't fight my tears 'cause they feel so good
Не відганяй моїх сліз, тому що вони змушують мене почуватися так добре.


And I, I will remember how to fly
І я, я згадаю, як летіти,
Unlock the heavens in my mind
Відімкну небеса у своїх думках,
Follow my love back through the same
Прослідкую за своїм коханням назад крізь ті самі
Secret door
Потаємні двері.


Look past the end
Поглянь поза кінець:
It's a dream as it's always been
Це мрія, як це було й завжди.
All life lives on if we've ever loved it
Все життя продовжиться, якщо ми коли-небудь любили це.


And I, I will remember how to fly
І я, я згадаю, як летіти,
Unlock the heavens in my mind
Відімкну небеса у своїх думках,
Follow my love back through the same
Прослідкую за своїм коханням назад крізь ті самі
Secret door
Потаємні двері.


I, I will remember how to fly
Я, я згадаю, як летіти,
Unlock the heavens in my mind
Відімкну небеса у своїх думках,
Follow my love back through the same
Прослідкую за своїм коханням назад крізь ті самі
Secret door
Потаємні двері.Автор публікації: Степан Гаврилоє


« Disappear (Evanescence Deluxe Edition Track) Lost Whispers (B-side) Пісні