A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

Текст пісні і переклад на українську мову

My heart is wasted, cut up like a drug
Моє серце опустіло, розшматоване, наче таблетка,
Your tears they taste like vinegar and blood
Твої сльози на смак як оцет і кров.
And these conversations choke us 'til we're numb
І ці розмови душать нас, доки ми не німіємо.
No matter what we're saying, it never seems enough
Не важливо, що ми скажемо, здається цього ніколи не вистачить.


So take me to the start, take me to that kiss
Так поверни мене до початку, поверни мене до того поцілунку,
'cause I got to know, baby, what I'll forget
Тому що я маю знати, малий, що я забуду.


Sorry that I lost our love, without a reason why
Вибач, що я втратила наше кохання без якоїсь причини,
Sorry that I lost our love, it really hurts sometimes
Вибач, що я втратила наше кохання, іноді це дійсно боляче.
And I'm sorry, sorry!
І мені шкода, шкода!
What do you want, what do you want me to say
Що ти хочеш, що ти хочеш від мене почути,
Sorry that I lost our love until the end of time
Вибач, що я втратила наше кохання навіки.


My voice is twisted, guilty goes the tongue
Мій голос закручується, говорю винуватим тоном,
Your eyes are faded, that used to turn me on
Твій погляд, що раніше заводив мене, зараз потускнів.
And our skin is dangerous feelings when we touch
І від доторку до шкіри одне одного у нас прокидаються небезпечні почуття.
No matter what we're feeling, it never feels enough
Неважливо що ми відчуваємо, здається цього ніколи не вистачить.


So take me to the start, take me to that kiss
Так поверни мене до початку, поверни мене до того поцілунку,
'cause I got to know, baby, what I'll forget
Тому що я маю знати, малий, що я забуду.


Sorry that I lost our love, without a reason why
Вибач, що я втратила наше кохання без якоїсь причини,
Sorry that I lost our love, it really hurts sometimes
Вибач, що я втратила наше кохання, іноді це дійсно боляче.
And I'm sorry, sorry!
І мені шкода, шкода!
What do you want, what do you want me to say
Що ти хочеш, що ти хочеш від мене почути,
Sorry that I lost our love until the end of time
Вибач, що я втратила наше кохання навіки.


Sorry that I lost our love, without a reason why
Вибач, що я втратила наше кохання без якоїсь причини,
Sorry that I lost our love, it really hurts sometimes
Вибач, що я втратила наше кохання, іноді це дійсно боляче.
And I'm sorry, sorry!
І мені шкода, шкода!
What do you want, what do you want from me
Що ти хочеш, чого ти хочеш від мене,
So sorry, sorry!
Так що вибач, вибач!
What do you want, what do you want me to say
Що ти хочеш, що ти хочеш від мене почути.


Sorry that I lost our love, without a reason why
Вибач, що я втратила наше кохання без якоїсь причини,
Sorry that I lost our love, it really hurts sometimes
Вибач, що я втратила наше кохання, іноді це дійсно боляче.
And I'm sorry, sorry!
І мені шкода, шкода!
What do you want, what do you want me to say
Що ти хочеш, що ти хочеш від мене почути,
Sorry that I lost our love until the end of time
Вибач, що я втратила наше кохання навіки.Автор публікації: Степан Гаврилоє


Sorry Пісні A Bolt From the Blue »