A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

Текст пісні і переклад на українську мову

There, you were there, you were there in your armour,
Там, ти стояв там, ти був там у своїх обладунках;
Stare, saw red in your eyes, and I was under
Вдивляючись, я побачила твої червоні очі, і я була під
Sky, in the sky, in the sky I was falling,
Небом; у небо, я занурювалась у небо.
Scared, I was scared, I was scared and then you caught me.
Страшно, мені було страшно, мені було страшно, а потім ти підхопив мене.


And, baby, I just wanna be with you,
І, малий, я просто хочу бути з тобою,
Baby, I need to know your love is true,
Малий, мені потрібно знати, що твоє кохання справжнє.
Baby, I just wanna be with you,
Малий, я просто хочу бути з тобою,
Baby, you hit me like a bolt from the blue.
Малий, ти вразив мене, як грім серед ясного неба.


Shy, you were shy, you were shy in the water,
Сором'язливий, ти був сором’язливим, ти був сором’язливим у воді;
Cry, I was crying so much, we fell in further
Плакала, я стільки плакала, а ми й далі занурювались
Air, in the air, in the air, we touched lightning,
У повітря; в повітрі, в повітрі, ми торкнулись блискавки.
Quiet, so quiet, I could only hear your heartbeat.
Тихо, настільки тихо, я могла чути тільки твоє серцебиття.


And, baby, I just wanna be with you,
І, малий, я просто хочу бути з тобою,
Baby, I need to know your love is true,
Малий, мені потрібно знати, що твоє кохання справжнє.
Baby, I just wanna be with you,
Малий, я просто хочу бути з тобою,
Baby, you hit me like a bolt from the blue.
Малий, ти вразив мене, як грім серед ясного неба.


Scared, I was scared, and I was falling,
Страшно, мені було страшно, і я падала;
Scared, I was scared, and then you caught me.
Страшно, мені було страшно, а потім ти підхопив мене.


And, baby, I just wanna be with you,
І, малий, я просто хочу бути з тобою,
Baby, I need to know your love is true,
Малий, мені потрібно знати, що твоє кохання справжнє.
Baby, I just wanna be with you,
Малий, я просто хочу бути з тобою,
Baby, you hit me like a bolt from the blue.
Малий, ти вразив мене, як грім серед ясного неба.Автор публікації: Степан Гаврилоє


« Sorry Sorry Пісні Desire »