A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

Текст пісні і переклад на українську мову

When a man loves a woman
Коли чоловік кохає жінку,
Can’t keep his mind on nothing else
Він не може більше ні про що думати,
He’ll trade the world
Він обміняє світ
For the good thing he’s found
На гарну річ, яку знайшов.
If she’s bad he can’t see it
Якщо їй погано, він не може стерпіти цього,
She can do no wrong
Вона не може зробити щось неправильно.
Turn his back on his best friend
Він відвернеться від кращого друга,
If he put her down
Якщо той буде поганої думки про неї.

When a man loves a woman
Коли чоловік кохає жінку,
Spend his very last dime
Він витратить останні гроші,
Trying to hold on to what he needs
Намагаючись утримати те, чого він потребує.
He’d give up all his comfort
Він віддасть все своє добро,
Sleep out in the rain
Спатиме під дощем,
If she said that’s the way it ought to be
Якщо вона скаже, що так воно і повинно бути.

Well, this man loves a woman
Ну, цей чоловік кохає жінку.
I gave you everything I had
Я віддав тобі все, що мав,
Trying to hold on to your precious love
Намагаючись утримати твою дорогоцінного любов.
Baby, please don’t treat me bad
Мала, будь ласка, не ставитися погано до мене.

When a man loves a woman
Коли чоловік кохає жінку,
Down deep in his soul
Глибоко в душі
She can bring him such misery
Вона може принести йому таке нещастя,
If she plays him for a fool
Якщо вона має його за дурня.
He’s the last one to know
Він буде останнім, хто дізнається,
Loving eyes can’t ever see
Що люблячі очі нічого не помічають.

When a man loves a woman
Коли чоловік кохає жінку,
He can do no wrong
Він не може зробити щось неправильно,
He can never own some other girl
Він ніколи не матиме іншої дівчини.
Yes when a man loves a woman
Так, коли чоловік любить жінку,
I know exactly how he feels
Я точно знаю, як він себе почуває,
’Cause baby, baby, baby, you’re my world
Тому що, мала, мала, мала, ти для мене – весь світ.

When a man loves a woman
Коли чоловік кохає жінку…


Автор публікації: Павло Слободян