A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

Текст пісні і переклад на українську мову

Hey, bride of mine
Ей, моя наречено,
I love you
Я тебе люблю.
So why'd you find another
Чому б тобі не знайти іншого,
Who would make
Хто б зайнявся
Love with you?
З тобою коханням?


Death do us part
Смерть, яка розлучає нас,
Might be true
Мабуть, є правдивою,
Before the doctor asks me
Поки лікар не запитає мене,
What did I do
Що я зробив,
What did I do
Що я зробив.


Hey, here's a crime
Ей, це - злочин!
If you've got time
Якщо ти маєш час,
I'll tell you just what I'll do
Я розповім тобі все, що я зроблю.
(Can you keep a secret, secret?)
(Чи вмієш ти зберігати секрети, секрети?)


Hey, bow down low
Ей,низько поклонися!
Does it go
Чи це спрацьовує,
When your friends don't even know
Коли твої друзі навіть не знають?
(You think I'm innocent)
(Ти думаєш, що я наївний?)


I'm just an arrogant boy
Я просто зухвалий хлопець.
Now you've found me out
Тепер ти викрила мене.
I'm just an arrogant boy
Я просто зухвалий хлопець.
I'm the last one around
Я останній такий поруч.
How did I get myself
Як я дізнався
Into this secret?
Про цей секрет?
Into a secret?
Про секрет?


Hey, is it real?
Ей, чи це можливо -
Want to feel
Бажання відчувати
Dark regret for what you've done
Страшний жаль за тим, що ти зробив?
(Can you keep a secret, secret?)
(Чи вмієш ти зберігати секрети, секрети?)


Hey, bow down low
Ей, низько поклонися!
Does it go
Чи це спрацьовує,
When your friends don't even know
Коли твої друзі навіть не знають?
(You think I'm innocent)
(Ти думаєш, що я наївний?)


I'm just an arrogant boy
Я просто зухвалий хлопець.
Now you've found me out
Тепер ти викрила мене.
I'm just an arrogant boy
Я просто зухвалий хлопець.
I'm the last one around
Я останній такий поруч.
How did I get myself
Як я дізнався
Into this secret?
Про цей секрет?
Into a secret?
Про секрет?


What did I do?
Що я зробив?
What did I do?
Що я зробив?


Hey, bow down low
Ей, низько поклонися!
Does it go
Чи це спрацьовує,
When your friends don't even know
Коли твої друзі навіть не знають?
(You think I'm innocent)
(Ти думаєш,що я наївний?)


I'm just an arrogant boy
Я просто зухвалий хлопець.
Now you've found me out
Тепер ти викрила мене.
I'm just an arrogant boy
Я просто зухвалий хлопець.
I'm the last one around
Я останній такий поруч.
I'm not the only one
Я такий не лише один,
That can hear you
Хто може почути тебе,
That can hear you whisper
Хто може почути, як ти шепочеш.
I should have know
Мені слід було знати,
To never trust you
Що тобі довіряти не можна ніколи.
Now I'm sinking deeper
Зараз я поринаю все глибше.
Why did I get myself
Чому я дізнався
Into a secret?
Про секрет?
Into a secret?
Про секрет?
Why did I get myself
Чому я дізнався
Into a secret?
Про секрет?
(Into a secret?)
(Про секрет?)

Автор публікації: Мар'яна Грудзевич

Інші переклади


« Kissing your lips Deliverance Пісні