A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

Текст пісні і переклад на українську мову

Angie, Angie, when will those clouds all disappear?
Енджі, Енджі, коли ж розвіються всі ці хмари?
Angie, Angie, where will it lead us from here?
Енджі, Енджі, куди нас це все заведе?
With no loving in our souls and no money in our coats
Без любові в наших душах і без грошей в кишенях,
You can’t say we’re satisfied
Не кажи, що це все що нам потрібно?
But Angie, Angie, you can’t say we never tried
Але, Енджі ... Енджі,  ти ж не скажеш, що ми не намагалися?
 
Angie, you’re beautiful, but ain’t it time we said good-bye?
Енджі ... Ти прекрасна, але чи не час прощатися?
Angie, I still love you, remember all those nights we cried?
Енджі, я ще люблю тебе, пам’ятаєш наші сльозні ночі?
 
All the dreams we held so close seemed to all go up in smoke
Мрії які здавалися так близько перетворилися в дим.
Let me whisper in your ear:
Дозволь мені прошепотіти тобі на вухо:
Angie, Angie, where will it lead us from here?
Енджі, Енджі ... Куди нас все це заведе?
 
Oh, Angie, don’t you weep, all your kisses still taste sweet
Ох, Енджі, не плач - твої поцілунки все ще солодкі,
I hate that sadness in your eyes
І я ненавиджу смуток в очах твоїх.
But Angie, Angie, ain’t it time we said good-bye?
Але Енджі ... Енджі, чи не час нам прощатись?
 
With no loving in our souls and no money in our coats
Без любові в наших душах і без грошей в кишенях,
You can’t say we’re satisfied
Не кажи, що це все що нам потрібно?
 
But Angie, I still love you, baby
Але Енджі ... Крихітко, я все ще люблю тебе,
Ev’rywhere I look I see your eyes
Куди не гляну - скрізь бачу твої очі.
There ain’t a woman that comes close to you
Жодна жінка з тобою не зрівняється.
Come on baby, dry your eyes
Ну ж мала, витри сльози.
 
But Angie, Angie, ain’t it good to be alive?
Але ж Енджі ... Енджі ... Хіба ж не добре відчувати себе живими?
Angie, Angie, they can’t say we never tried
Енджі ... Енджі ... Ніхто не скаже, що ми не намагалися.

Автор публікації: Розалія Прудка