A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

Текст пісні і переклад на українську мову

Rules
Правила


You have to swear you've got love to love me
Ти маєш заприсягтися, що в тебе є кохання, щоби кохати мене.
That will last forever
Це триватиме вічно.
We must have a story
У нас повинна бути історія
With a happy ending
Зі щасливим кінцем.


So don't ever go away, and never put aside
Тож ніколи не йди, і ніколи не відкладай на потім
The things I'm gonna say, 'cause these are rules for us
Те, що я скажу, бо це наші правила.


Use your eyes only to look at me
Використовуй свої очі тільки для того, щоб дивитися на мене.
Use your mouth only to kiss my lips
Використовуй свої вуста лише для того, щоб цілувати мої губи.
We are branches of the same old tree
Ми з тобою гілки одного і того ж старого дерева.
You can laugh, only if you laugh with me
Ти можеш сміятися, тільки якщо смієшся зі мною,
You can cry, only if you cry for me
Ти можеш плакати, тільки якщо плачеш за мною.
Don't forget that you're condemned to me
Не забувай, що ти приречений на мене.
Oh, can't you see?
Хіба ти не бачиш?
You always were, you'll always be
Ти завжди був і завжди будеш.


You used to say I should see a doctor
Раніше ти казав, що мені треба до лікаря,
Who would keep me busy
Який би мене чимось зайняв,
Cause a jealous woman never makes it easy
Бо з ревнивою жінкою завжди нелегко.


And you know I'll do for us whatever seems right
І ти знаєш, що я зроблю для нас все, що вважатиму за потрібне.
But it may take a while before I change the rules
Але може пройти деякий час, перш ніж я зміню правила.


Use your eyes only to look at me
Використовуй свої очі тільки для того, щоб дивитися на мене.
Use your mouth only to kiss my lips
Використовуй свої вуста лише для того, щоб цілувати мої губи.
We are branches of the same old tree
Ми з тобою гілки одного і того ж старого дерева.
You can laugh, only if you laugh with me
Ти можеш сміятися, тільки якщо смієшся зі мною,
You can cry, only if you cry for me
Ти можеш плакати, тільки якщо плачеш за мною.
Don't forget that you're condemned to me
Не забувай, що ти приречений на мене.
Oh, can't you see?
Хіба ти не бачиш?
You always were, you always were
Ти завжди був, ти завжди був.


So use your eyes only to look at me
Отже, використовуй свої очі тільки для того, щоб дивитися на мене.
Use your mouth only to kiss my lips
Використовуй свої вуста лише для того, щоб цілувати мої губи.
We are branches of the same old tree
Ми з тобою гілки одного і того ж старого дерева.
You can laugh, only if you laugh with me
Ти можеш сміятися, тільки якщо смієшся зі мною,
You can cry, only if you cry for me
Ти можеш плакати, тільки якщо плачеш за мною.
Don't forget that you're condemned to me
Не забувай, що ти приречений на мене.
Oh, can't you see?
Хіба ти не бачиш?
You always were, you'll always be
Ти завжди був і завжди будеш.

Автор публікації: Fleur_Noire


« Whenever, Wherever Laundry Service Пісні The One »