A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

Текст пісні і переклад на українську мову

I'm just a step away
Я просто відійшов,
I'm just a breath away
Я просто задихався,
Losin' my faith today
Втрачаю мою віру сьогодні
(Fallin' off the edge today)
(Падаю з краю сьогодні).


I am just a man
Я просто людина,
Not superhuman
Не надлюдина.
(I'm not superhuman)
(Я не надлюдина).
Someone save me from the hate
Хто-небудь, врятуйте мене від ненависті.


It's just another war
Це просто ще одна війна,
Just another family
Ще одна розірвана сім`я,
(Falling from my faith today)
(Відпадаю від моєї віри сьогодні),
Just a step from the edge
Просто крок від кінця,
Just another day in the world we live
Просто ще один день у світі, де ми живемо.


I need a hero to save me now
Мені потрібен герой, котрий би мене врятував.
I need a hero (save me now)
Мені потрібен герой (врятуй мене зараз).
I need a hero to save my life
Мені потрібен герой, котрий би врятував моє життя.
A hero'll save me (just in time)
Герой врятує мене (саме вчасно).


I've gotta fight today
Я збираюсь боротися сьогодні,
To live another day
Щоб прожити ще один день.
Speakin' my mind today
Говорю те, що думаю.
(My voice will be heard today)
(Сьогодні мій голос буде почуто).


I've gotta make a stand
Я збираюсь вистояти,
But I am just a man
Але я просто людина,
(I'm not superhuman)
Не надлюдина.
My voice will be heard today
Сьогодні мій голос буде почуто.


It's just another war
Це просто ще одна війна,
Just another family torn
Ще одна розірвана сім`я,
(My voice will be heard today)
(Сьогодні мій голос буде почуто),
It's just another kill
Це просто ще одне вбивство.
The countdown begins to destroy ourselves
Зворотній відлік розпочався, щоб знищити нас.


I need a hero to save me now
Мені потрібен герой, котрий би мене врятував.
I need a hero (save me now)
Мені потрібен герой (врятуй мене зараз).
I need a hero to save my life
Мені потрібен герой, котрий би врятував моє життя.
A hero'll save me (just in time)
Герой врятує мене (саме вчасно).


I need a hero to save my life
Мені потрібен герой, котрий би врятував моє життя.
I need a hero just in time
Мені потрібен герой саме вчасно.
Save me just in time
Врятуй мене саме вчасно.
Save me just in time
Врятуй мене саме вчасно.


Who's gonna fight for what's right
Хто буде боротися за чиїсь права?
Who's gonna help us survive
Хто допоможе нам вижити?
We're in the fight of our lives
Ми в боротьбі за наше життя
(And we're not ready to die)
(І ми не готові помирати).


Who's gonna fight for the weak
Хто буде боротися за слабких?
Who's gonna make 'em believe
Хто змусить їх повірити?
I've got a hero (I've got a hero)
Я маю героя (Я маю героя),
Livin' in me
Що живе в мені.


I'm gonna fight for what's right
Я буду боротися за чиїсь права.
Today I'm speaking my mind
Сьогодні я скажу, що думаю
And if it kills me tonight
І якщо це вб`є мене -
(I will be ready to die)
Я буду готовий померти.


A hero's not afraid to give his life
Герой не боїться віддати своє життя.
A hero's gonna save me just in time
Герой врятує мене саме вчасно.


I need a hero to save me now
Мені потрібен герой, котрий би мене врятував.
I need a hero (save me now)
Мені потрібен герой (врятуй мене зараз).
I need a hero to save my life
Мені потрібен герой, котрий би врятував моє життя.
A hero'll save me (just in time)
Герой врятує мене (саме вчасно).


I need a hero
Мені потрібен герой.
Who's gonna fight for what's right
Хто буде боротися за чиїсь права?
Who's gonna help us survive
Хто допоможе нам вижити?


I need a hero
Мені потрібен герой.
Who's gonna fight for the weak
Хто буде боротися за слабких?
Who's gonna make 'em believe
Хто змусить їх повірити?
I need a hero
Мені потрібен герой.
I need a hero
Мені потрібен герой.


A hero's gonna save me just in time
Герой врятує мене саме вчасно.

Автор публікації: LiliT


Awake Пісні Monste »