A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

Текст пісні і переклад на українську мову

Listen up, there's not a moment to spare
Послухайте, немає часу відкладати.
It's quite a drop from the top. So how you feeling down there?
Ви скоро впадете з вершини. То ж як ви почуваєтеся, там, унизу?
It’s a cold, cruel, harsh reality
Це холодна, жорстока, сувора реальність -
Got stuck here with your enemies
Ви застрягли тут зі своїми ворогами.


Who do you think you are,
Ким, по-вашому, ви є,
Tearing us all apart?
розриваючи нас на частини?


Where did you think you could go?
Куди, по-вашому, ви підете?
'Cause everyone already knows,
Бо всі вже знають :
It’s twenty to one
Шанси - двадцять до одного.
Yeah, so you better run!
Ага, тому краще тікайте!


You got the world on its knees
Ви поставили світ на коліна,
You’re taking all that you please
Брали все, що вам заманулося.
You want more, you want more
Ви хочете більше, ви хочете більше,
But you’ll get nothing from me
Але ви нічого не отримаєте від мене.


You’re like the burden we bear
Ви, наче тягар, який ми носим.
You’re all the hate that we share
Ви - вся ненависть, яку ми розділяєм.
You want more, you want more
Ви хочете більше, ви хочете більше,
But you’ll get nothing from me enemies
Але ви нічого не отримаєте від мене, вороги.
Enemies!
Вороги!


You started something that you just couldn't stop
Ви розпочали щось, що ви просто не змогли зупинити.
You turned the ones that you love into the angriest mob
Ви перетворили тих, кого любили, у найзлішу юрбу,
And their one last wish is that you pay for it
І їхнє останнє бажання - щоб ви заплатили за це.
And there's no way you're getting out of this
І нема способу, як би вам вибратися з цього.


Who do you think you are
Ким, по-вашому, ви є,
Tearing us all apart?
розриваючи нас на частини?


Where did you think you could go?
Куди, по-вашому, ви підете?
'Cause everyone already knows,
Бо всі вже знають :
It’s twenty to one
Шанси - двадцять до одного.
Yeah, so you better run!
Ага, тому краще тікайте!


You got the world on its knees
Ви поставили світ на коліна,
You’re taking all that you please
Брали все, що вам заманулося.
You want more, you want more
Ви хочете більше, ви хочете більше,
But you’ll get nothing from me
Але ви нічого не отримаєте від мене.


You’re like the burden we bear
Ви, наче тягар, який ми носим.
You’re all the hate that we share
Ви - вся ненависть, яку ми розділяєм.
You want more, you want more
Ви хочете більше, ви хочете більше,
But you’ll get nothing from me enemies.
Але ви нічого не отримаєте від мене, вороги.
Enemies! Enemies!
Вороги! Вороги!

Автор публікації: LiliT


Amaryllis Пісні I'm Not Alright »