A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

Текст пісні і переклад на українську мову

[Intro]
[Вступ]


[Mother]
[Мати]
Michael Wayne
Майкл Вейн
I love you my darling
Я люблю тебе мій дорогий
My angel since birth
Мій ангел з народження
Mercy stay beside you
Хай милосердя буде поруч с тобою


[Yelawolf]
[Yelawolf]
Alright, I love you
Добре, я люблю тебе


[Mother]
[Мати]
I love you too. Bye
Я теж тебе люблю. Бувай


[Verse 1]
[Куплет 1]
Lately I've been afraid of myself
Останнім часом я боюся сам себе
The closer that I get to rain
Чим ближче я підхожу до дощу
The more I feel at home, the further I'm away
Чим більше я відчуваю себе вдома, тим дальше я від нього
And all that I feel is pain
І все що я відчуваю це біль


[Hook]
[Приспів]
Count me, count me, call my name
Порахуй мене, порахуй мене, назви моє ім'я
Don't leave me out in shame
Не полишай мене у соромі
Cause these crimson tears falling
Бо ці багряні сльози падають
And my shirt is blood-stained
І моя сорочка у кривавих плямах
And the devil's forever in my veins
І диявол назавжди у моїх венах
And the devil's forever in my veins
І диявол назавжди у моїх венах


[Verse 2]
[Куплет 2]
The morning’s a cross I bear when I wake
Ранок це хрест який я ношу, коли я прокидаюся
Am I asleep? Have I broken my faith?
Я що, сплю? Невже я порушив свою віру?
Down on my knees, can you hear me when I pray?
На землі на своїх колінах, чи ти чуєш коли я молюся?
Or am I a little too late to...
Чи я вже трохи запізнився...


[Hook]
[Приспів]
Count me, count me, call my name
Порахуй мене, порахуй мене, назви моє ім'я
Don't leave me out in shame
Не полишай мене у соромі
Cause these crimson tears falling
Бо ці багряні сльози падають
And my shirt is blood-stained
І моя сорочка у кривавих плямах
Cause the devil's forever in my veins
І диявол назавжди у моїх венах
And the devil's forever in my veins
І диявол назавжди у моїх венах


[Hook]
[Приспів]
Count me, count me, call my name
Порахуй мене, порахуй мене, назви моє ім'я
Don't leave me out in shame
Не полишай мене у соромі
Cause these crimson tears falling
Бо ці багряні сльози падають
And my shirt is blood-stained
І моя сорочка у кривавих плямах
And the devil's forever in my veins
І диявол назавжди у моїх венах
The devil's forever in my veins
Диявол назавжди у моїх венах
The devil's forever in my veins
Диявол назавжди у моїх венах

Автор публікації: Роман


« Till It's Gone Love Story Пісні Best Friend (ft. Eminem) »