A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

Текст пісні і переклад на українську мову

Are you someone that I can give my heart to? (Heart to)
Ти, кому я можу віддати своє серце? (Серце)
Or just the poison that I'm drawn to? (Drawn to)
Чи просто отрута, до якої мене вабить? (Вабить)
It can be hard to tell the difference late at night
Пізньої ночі буває важко зрозуміти різницю.
Play fair (Play fair)
Грай чесно (Грай чесно)
Is that a compass in your nature? (Compass in your nature)
Ці хитрощі у твоєму характері? (Ухиляння у твоєму характері)
Or are you tricky 'cause I've been there? (Been there)
Чи ти хитруєш, бо я знаю, що по чому? (Знаю по чому)
And, baby, I don't need to learn my lesson twice
І, крихітко, мені не потрібно повторювати урок двічі
(Learn my lesson twice)
(Повторювати урок двічі)


But if you really wanna go there
Але якщо ти дійсно хочеш отримати мене,
You should know I
Ти мусиш знати, що мені...


Need someone to hold me close
Мені потрібен хтось, хто пригорне мене до себе
Deeper than I've ever known
Сильніше, ніж я коли-небудь знала.
Whose lovе feels like a rodeo
Чиє кохання схоже на родео
Knows just how to take control
Той, хто знає, як узяти все під контроль,
Whеn I'm vulnerable
Коли я вразлива.
He's straight talking to my soul
Він прямо говорить з моєю душею,
Conversation overload
Перевантаження від розмов.
Got me feeling vertigo
Той, від кого я відчуваю запаморочення.


Are you somebody who can go there?
Ти той, хто може досягти мене?
'Cause I don't wanna have to show ya
Бо я не хочу тобі показувати, як це зробити.
If that ain't you, then let me know, yeah
Якщо це не ти, то дай мені знати.
'Cause training season's over
Бо тренувальний сезон закінчився
(Training season's over)
(Тренувальний сезон закінчився)


I tried (I tried)
Я намагалася (Я намагалася)
To see my lovers in a good light (Good light)
Побачити своїх коханих у доброму світлі (У хорошому світлі)
Don't wanna do it just to be nice (Be nice)
Не хочу робити це тільки для того, щоб сподобатися (сподобатися).
Don't wanna have to teach you how to love me right
Не хочу вчити тебе, як правильно кохати мене.
I hope (I hope)
Я сподіваюся, що (Сподіваюся)
It hits me like an arrow (Arrow)
Мене вразить як стрілою (Стрілою)
Someone with some potential (Potential)
Хтось, який має потенціал (Потенціал)
Is it too much to ask for?
Чи не надто багато я прошу?


Who understands I
Той, хто мене розуміє.


Need someone to hold me close
Мені потрібен хтось, хто пригорне мене до себе
Deeper than I've ever known
Сильніше, ніж я коли-небудь знала.
Whose love feels like a rodeo
Чиє кохання схоже на родео
Knows just how to take control
Той, хто знає, як узяти все під контроль,
When I'm vulnerable
Коли я вразлива.
He's straight talking to my soul
Він прямо говорить з моєю душею,
Conversation overload
Перевантаження від розмов.
Got me feeling vertigo
Той, від кого я відчуваю запаморочення.


Are you somebody who can go there?
Ти той, хто може досягти мене?
'Cause I don't wanna have to show ya
Бо я не хочу тобі показувати, як це зробити.
If that ain't you, then let me know, yeah
Якщо це не ти, то дай мені знати.
'Cause training season's over
Бо тренувальний сезон закінчився


Can you compete? Now is your time
Готовий до змагання? Нині твій час.
Run when you hear that whistle blow
Біжи, коли почуєш свисток.
Are you on my team or stuck on the sidelines
Ти в моїй команді чи залип на лаві запасних?
Waiting for someone to tell you to go?
Чекаєш, поки хтось дасть сигнал на старт?
For someone to tell you to go
Щоб хтось скомандував тобі "На старт"?


You should know I
Тобі слід знати, що мені...


Need someone to hold me close
Мені потрібен хтось, хто пригорне мене до себе
Deeper than I've ever known
Сильніше, ніж я коли-небудь знала.
Whose love feels like a rodeo
Чиє кохання схоже на родео.
Knows just how to take control
Той, хто знає, як узяти все під контроль,
When I'm vulnerable
Коли я вразлива.
He's straight talking to my soul
Він прямо говорить із моєю душею.
(If that ain't you, then let me know, yeah)
(Якщо ти не такий, то дай мені знати, так)
Conversation overload
Перевантаження від розмов.


'Cause training season's over
Тому що тренувальний сезон закінчився.
'Cause training season's over
Тому що тренувальний сезон закінчився.
Training season's over
Тренувальний сезон закінчився.

Автор публікації: Богдан