A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

Текст пісні і переклад на українську мову

Daddy's Falling Angel
Татків занепалий янгол


Pull these scars off my eyes
Зтягни ці шрами з моїх очей.
Lost from the world
Втрачена для цього світу
A child searching for her dad
Дитина шукає свого тата.


You left me there alone
Ти залишила мене там одну
With him to rape my world
З ним, щоб він зґвалтував мій світ.*
And I lived through the years a girl
І я прожила ці роки дівчинкою,
Pleading why
Яка допитувалася: «Чому?»


In my dreams last night I saw your face
Минулої ночі в своїх снах я побачила твоє обличчя,
You held me and washed away my tears
Ти обійняв мене і змив мої сльози.
Then I woke to realize you're gone
Потім я прокинулася і усвідомила, що ти пішов.
I'm drowning in solitude again
Я знову тону в самотності.


I thank God for my mother's love
Я дякую богові за любов моєї матері.
Through years of broken innocence
Крізь роки зруйнованої невинності,
She carried me through the light
Вона несла мене до світла.


In my dreams last night I saw your face
Минулої ночі у своїх снах я побачила твоє обличчя,
You held me and washed away my tears
Ти обійняв мене і змив мої сльози.


Then I woke to realize you're gone
Потім я прокинулася і усвідомила, що ти пішов.
I'm drowning in solitude again
Я знову тону в самотності.


When you realize that fate is gone
Коли ти зрозумієш, що доля пішла,
Just look at me and say goodbye
Просто подивись на мене і попрощайся.
So tell me how you fell**
Тож розкажи мені, як ти згрішив.
So tell me how
Тож розкажи мені, як…


As these years and time go racing by
З плином років і часу
I'm drowning in solitude again
Я знову тону в самотності.


No, this won't kill me x4
Ні, це не вб'є мене x4


In my dreams last night I saw your face
Минулої ночі у своїх снах я побачила твоє обличчя,
You held me and washed away my tears
Ти обійняв мене і змив мої сльози.
Then I woke to realize you're gone
Потім я прокинулася і усвідомила, що ти пішов.
I'm drowning in solitude again
Я знову тону в самотності.


This won't kill me x3
Це не вб'є мене x3
This won't
Не вб’є.

Примітки:

* У дитинстві Марія Брінк (солістка гурту In This Moment) була зґвалтована власним батьком. Цьому й присвячена пісня.

** Буквально to fall означає «впасти», але у непрямому сенсі to fall = «згрішити». Судячи з контексту, тут підходить переносне значення.


Автор публікації: Fleur_Noire


« Beautiful Tragedy Beautiful Tragedy Пісні Next Life »