A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

Текст пісні і переклад на українську мову

Imagine there's no heaven,
Уяви, що немає раю,
It's easy if you try,
Це легко, якщо ти наважишся
No hell below us,
Немає пекла внизу
Above us only sky.
Над нами лише небо.
Imagine all the people
Уяви, що всі люди
Living for today
Живуть сьогоднішнім днем


Imagine there's no countries,
Уяви, що країн теж немає,
It isn't hard to do
Це не важко зробити,
Nothing to kill or die for
Ні до чого вбивати чи вмирати за когось,
And no religion too
Релігій немає.
Imagine all the people
Уяви, що всі люди
Living life in peace
Живуть у мирі


You may say I'm a dreamer,
Скажеш, що я лише мрійник,
But I'm not the only one
Але я не один такий.
I hope some day you'll join us
Сподіваюся, якось ти приєднаєшся до нас
And the world will be as one
І світ стане єдиним цілим


Imagine no possessions,
Уяви що немає статків,
I wonder if you can,
Цікаво, чи можеш це уявити?
No need for greed or hunger
Ні жадібності чи голоду,
A brotherhood of man
Просто братство людей.
Imagine all the people
Уяви, що всі люди
Sharing all the world
Розділять весь цей світ


You may say I'm a dreamer,
Скажеш, що я лише мрійник,
But I'm not the only one
Але я не один такий.
I hope some day you'll join us
Сподіваюся, якось ти приєднаєшся до нас
And the world will live as one
І світ заживе як одне ціле

Автор публікації: Алекс Спарроу

Інші переклади