A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

Текст пісні і переклад на українську мову

You, you make my life much brighter
и, ти зробив моє життя набагато яскравішим,
You’re always on my mind
Я завжди думаю про тебе
You, you make my load much lighter
Ти, ти полегшив мій вантаж,
True love is hard to find
Справжню любов важко знайти
Sometimes I feel I have to get away
Іноді я відчуваю, що мені потрібно піти геть,
I change my mind when I look in your eyes
Я роздумую, коли дивлюся в твої очі
And when those clouds come in and try to darken our days
А коли приходять хмари і намагаються затемнити наше життя,
I’ll always want you to
Я завжди хочу, щоб ти
 
[Chorus:]
Приспів:
 
Stay, stay darling [repeat 3 times]
Залишився залишився, дорогий (повторюється 3 рази)
 
You saw through my lies and deception
Ти бачив мою брехню і обман наскрізь,
Yeah I was losing my way
Так, я робила помилки,
You, you gave my life some direction
Ти, ти дав моєму життю напрямок
And now I’m ready to say
І тепер я готова залишитися.
I know there’s bound to be some hard times ahead
Я знаю, є межа, за якою будуть важкі часи,
I’d be a fool to believe
Я можу в це повірити,
But if you go I’d rather think of dying instead
Але якщо ти підеш, я краще помру.
I never want you to leave
Я не хочу, щоб ти йшов.
 
[chorus]
(Приспів)
 
When you walked out my door
Коли ти вийшов через мої двері
I knew you’d be back for more
Я знала, що ти ще не раз повернешся
Let’s leave the past behind
Давай залишимо минуле позаду
True love is so hard to find
Справжню любов важко знайти
 
Don’t be afraid
Не бійся
It’s gonna be all right
Все буде добре
’Cause I know that I can make you love me
Тому що я знаю, що я можу змусити тебе полюбити мене,
Love me, love, love, love, love me, love me
Любити мене, любити, любити, любити, любити мене, любити мене
 
I’ll always want you to stay
Я завжди буду хотіти залишитися.
 
[chorus]
(Приспів)
 
And then we can scoop, scoop, scoop, scoodooly be bop
А потім ми зможемо стати сенсацією, сенсацією, сенсацією
 
You know you’ve got to stay
Знаєш, ти повинен залишитися
I think about you night and day
Я думаю про тебе день і ніч
You know you’ve got to stay
Знаєш, ти повинен залишитися
I can make you love me
Я можу змусити тебе полюбити мене,
Love me, love me, love me...
Любити мене, любити мене, любити мене ...

Автор публікації: Павло Підпільний


« Dress You Up Like a Virgin Пісні