A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

Текст пісні і переклад на українську мову

It’s been a long time coming since I’ve seen your face,
Минуло багато часу з тих пір, як я побачив твоє обличчя,
And I’ve never went back trying to replace everything
І я ніколи не повертався в спробі замінити усе,
That I’ve had till my feet went numb,
Що в мене було, до тих пір, поки не оніміли мої ноги,
Praying like a fool that’s been on a run.
Я молюся, як дурень, який був у бігах.
Heart’s still beating but it’s not working,
Серце все ще б’ється, але не працює,
It’s like a million dollar phone
Це як телефон за мільйон доларів,
That you just can’t ring.
По якому просто не можеш подзвонити.
I reach out trying to love but I feel nothing,
Я тягнуся, намагаючись любити, але нічого не відчуваю,
Yeah, my heart is numb.
Так, моє серце заніміло.
 
But with you
Але з тобою
I feel again,
Я знову відчуваю,
Yeah, with you
Так, з тобою
I can feel again.
Я знову можу відчувати.
 
I’m feeling better since you know me,
Мені стало краще з тих пір, як ми з тобою познайомилися,
I was a lonely soul but that’s the old me.
Я був самотньою душею, але це вже в минулому.
 
It’s been a long time coming since I’ve seen your face,
Минуло багато часу з тих пір, як я побачив твоє обличчя,
And I’ve never went back trying to replace everything
І я ніколи не повертався в спробі замінити усе,
That I broke till my feet went numb,
Що я зламав, до тих пір, поки не оніміли мої ноги,
Praying like a fool that just shot a gun.
Я молюся, як дурень, який зарядив рушницю.
Heart’s still beating but it’s not working,
Серце все ще б’ється, але не працює,
It’s like a hundred thousand voices that just can’t sing.
Це як сотня тисяч голосів, які просто не можуть співати.
I reach out trying to love but I feel nothing,
Я тягнуся, намагаючись любити, але нічого не відчуваю,
Oh, my heart is numb.
Так, моє серце заніміло.
 
But with you
Але з тобою
I feel again,
Я знову відчуваю,
And with you
Так, з тобою
I can feel again.
Я знову можу відчувати.
 
But with you
Але з тобою
(I’m feeling better since you know me)
(Мені стало краще з тих пір, як ми з тобою познайомилися)
I feel again,
Я знову відчуваю,
(I was a lonely soul but that’s the old me)
(Я був самотньою душею, але це вже в минулому)
Yeah, with you
Так, з тобою
(I’m feeling better since you know me)
(Мені стало краще з тих пір, як ми з тобою познайомилися)
I can feel again
Я знову можу відчувати
(I was a lonely soul).
(Я був самотньою душею).
 
(I’m feeling better since you know me),
(Мені стало краще з тих пір, як ми з тобою познайомилися)
(I was a lonely soul, but that’s the old me)[x3]
(Я був самотньою душею, але це вже в минулому). [X3]
 
I’m feeling better since you know me,
Мені стало краще з тих пір, як ми з тобою познайомилися,
I was a lonely soul but that’s the old me.
Я був самотньою душею, але це вже в минулому.
A little wiser now but you show me,
Я тепер став мудрішим, але ти показала мені:
Yeah, I feel again,
Так, я знову відчуваю,
Feel again...
Знову відчуваю ...

Автор публікації: Каламон


« If I Lose Myself Native Пісні What You Wanted »