A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

Текст пісні і переклад на українську мову

When I'm away from you
Коли я не з тобою,
I'm happier than ever
Я щаслива як ніколи.
Wish I could explain it better
Хотіла б я пояснити це краще,
I wish it wasn't true
Хотіла б, щоби це не було правдою.


Give me a day or two
Дай мені день чи два,
To think of something clever
Щоб придумати щось розумне.
To write myself a letter
Щоб написати собі листа,
To tell me what to do
Щоб підказати собі, що робити.


Do you read my interviews?
Чи ти читаєш мої інтерв'ю?
Or do you skip my avenue?
Чи обминаєш мою вулицю?
When you said you were passing through
Коли ти сказав, що проходиш повз,
Was I even on your way?
Чи колись стояла я на твоєму шляху?


I knew when I asked you to
Я знала, коли просила тебе
Be cool about what I was telling you
Поставитися спокійно до того, що я тобі говорила,
You'd do the opposite of what you said you'd do
Ти робив навпаки тому, що обіцяв зробити.
And I'd end up more afraid
І тому я боятимуся ще більше.


Don't say it isn't fair
Не кажи, що це нечесно.
You clearly weren't aware that you
Ти явно не знав, що
Made me miserable
Робиш мене нещасною.
So if you really wanna know
Тож якщо ти справді хочеш знати.


When I'm away from you
Коли я далеко від тебе,
I'm happier than ever
Я щаслива як ніколи.
Wish I could explain it better
Хотіла б я пояснити це краще,
I wish it wasn't true
Хотіла б, щоби це не було правдою.


You call me again, drunk in your Benz
Ти дзвониш мені знову, п'яний зі свого Мерса.
Driving home under the influence
Їдеш додому під мухою.
You scared me to death but I'm wasting my breath
Ти налякав мене до смерті, але я даремно тамувала дихання,
'Cause you only listen to your fucking friends
Тому, що ти слухаєш тільки своїх друзів.


I don't relate to you
Мене нічого не пов'язує з тобою,
I don't relate to you, no
Мене нічого не пов'язує з тобою, ні.
'Cause I'd never treat me this shitty
Тому, що я ніколи не ставилася б до себе так паскудно.
You made me hate this city
Ти зробив так, що я зненавиділа це місто.


And I don't talk shit about you on the internet
І я не кажу гидоти про тебе в інтернеті,
Never told anyone anything bad
Ніколи нікому не казала нічого поганого.
'Cause that shit's embarrassing, you were my everything
Тому, що це лайно ганебне, ти був для мене всім.
And all that you did was make me fucking sad
І все, чого ти добився, це зробив мені шалено прикро.


So don't waste the time I don't have
Тож не марнуй час, якого в мене немає.
And don't try to make me feel bad
І не намагайся змусити мене почуватися погано.


I could talk about every time that you showed up on time
Я могла б розповісти про кожну твою появу без запізнення.
But I'd have an empty line 'cause you never did
Але в мене буде чистий рядок, бо ти завжди спізнювався.
Never paid any mind to my mother or friends so I
Ніколи не брав до уваги мою матір чи друзів, тож я
Shut 'em all out for you 'cause I was a kid
Викреслила їх заради тебе, бо я була ще дитиною.


You ruined everything good
Ти зруйнував усе хороше.
Always said you were misunderstood
Завжди казав, що тебе не розуміють.
Made all my moments your own
Привласнив всі мої зоряні моменти.
Just fucking leave me alone
Тому просто відвали та залиш мене в спокої!

Автор публікації: Triumf

Інші переклади