A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

Текст пісні і переклад на українську мову

Telling myself I won't go there
Кажу собі, що я не піду туди.
Oh, but I know that I won't care
Але я знаю, що мені буде все одно.
Tryna wash away all the blood I've spilt
Намагаюся змити всю кров, яку пролив.
This lust is a burden that we both share
Ця жага є тягарем, який ми у двох поділяємо
Two sinners can't atone from a lone prayer
Два грішники не можуть спокутувати вину самотньою молитвою,
Souls tied, intertwined by pride and guilt
Душі пов'язані, переплетені гординею та виною.


(Ooh) There's darkness in the distance
(Уу) Там вдалині - темрява
From the way that I've been livin'
Від того, як я жив весь цей час.
(Ooh) But I know I can't resist it
(Уу) Але я знаю, що не зможу встояти перед нею.


Oh, I love it and I hate it at the same time
О, я люблю її і ненавиджу одночасно,
You and I drink the poison from the same vine
Ти і я п'ємо отруту з однієї лози.
Oh, I love it and I hate it at the same time
О, я люблю її і ненавиджу одночасно,
Hidin' all of our sins from the daylight
Ховаємо всі наші гріхи від денного світла.
From the daylight, runnin' from the daylight
Від денного світла, тікаючи від денного світла.
From the daylight, runnin' from the daylight
Від денного світла, тікаючи від денного світла.
Oh, I love it and I hate it at the same time
О, я люблю її та ненавиджу одночасно.


Tellin' myself it's the last time
Я говорю собі, що це востаннє.
Can you spare any mercy that you might find
Вияви ж співчуття, що можеш знайти,
If I'm down on my knees again?
Якщо я знову встану навколішки?
Deep down, way down, Lord, I try
Глибоко всередині, там, Господи, я намагаюсь
Try to follow your light, but it's nighttime
Намагаюся йти за твоїм світлом, але зараз ніч.
Please don't leave me in the end
Будь ласка, не залишай мене наприкінці.


(Ooh) There's darkness in the distance
(Уу) Там вдалині - темрява.
I'm beggin' for forgiveness
Я благаю про прощення.
(Ooh) But I know I might resist it, oh
(Уу) Але я знаю, що, можливо, я встою перед нею, о.


Oh, I love it and I hate it at the same time
О, я люблю її і ненавиджу одночасно,
You and I drink the poison from the same vine
Ти і я п'ємо отруту з однієї лози.
Oh, I love it and I hate it at the same time
О, я люблю її і ненавиджу одночасно,
Hidin' all of our sins from the daylight
Ховаємо всі наші гріхи від денного світла.
From the daylight, runnin' from the daylight
Від денного світла, тікаючи від денного світла.
From the daylight, runnin' from the daylight
Від денного світла, тікаючи від денного світла.
Oh, I love it and I hate it at the same time
О, я люблю її і ненавиджу одночасно,
Oh, I love it and I hate it at the same time
О, я люблю її і ненавиджу одночасно,
You and I drink the poison from the same vine
Ти і я п'ємо отруту з однієї лози.
Oh, I love it and I hate it at the same time
О, я люблю її і ненавиджу одночасно,
Hidin' all of our sins from the daylight
Ховаємо всі наші гріхи від денного світла.
From the daylight, runnin' from the daylight
Від денного світла, тікаючи від денного світла.
From the daylight, runnin' from the daylight
Від денного світла, тікаючи від денного світла.
Oh, I love it and I hate it at the same time
О, я люблю її та ненавиджу одночасно.

Автор публікації: Андрій LAS

Інші переклади